Podsumowanie projektu wdrożenia Laboratorium PL 5G
Aktualności

Podsumowanie projektu wdrożenia Laboratorium PL 5G

Napisany przez 11 lipca 2024 No Comments
wdrożenia Laboratorium PL 5G

20 czerwca 2024 na Politechnice Warszawskiej zostało oficjalnie ogłoszone zakończenie fazy wdrożenia projektu PL 5G czyli „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”.  

Projekt PL 5G czyli „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” jest wspólnym przedsięwzięciem konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Warszawska – lider projektu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Instytut Łączności.

Jego celem jest prowadzenie badań nad rozwiązaniami z zakresu 5G i, otaczających rozwiązania 5G, aplikacji i zastosowań, a także udostępnienie zbudowanej infrastruktury do prowadzenia innowacyjnych projektów biznesowych wykorzystujących rozwiązania 5G.

Środowisko badawcze ma strukturę wielowarstwową: począwszy od warstwy kompletnej sieci 5G, ze wszystkimi jej składnikami, jak rdzeń sieci 5G (5G core), sieć szkieletowa (backhaul) i sieć dostępowa RAN (Radio Access Network), przez warstwę symulacji i pomiarów, gdzie własności sieci mogą być gruntownie badane, aż do warstwy aplikacji (Laboratorium otoczenia 5G), w której będzie można wdrażać te nowopowstające idee i koncepcje: tworzyć, modyfikować, badać; porzucać nietrafione pomysły aby rozwijać te, rokujące największe możliwości, z których potem powstaną praktyczne rozwiązania do przyszłych zastosowań.

Czym jest  PL 5G?

PL 5G to zespół laboratoriów dających możliwość wszechstronnego badania technologii 5G, ale przede wszystkim – tworzenia całkiem nowych pomysłów na zastosowania 5G i ich praktyczną weryfikację. Sprzęt i oprogramowanie PL 5G pozwalają zrealizować różne scenariusze – zarówno dość oczywiste dla zastosowań 5G scenariusze komunikacyjne, jak i zaawansowane zastosowania 5G w rozbudowanych środowiskach aplikacyjnych, wśród których można wymienić następujące:

  • Internet Rzeczy (IoT) i związane z tą dziedziną aplikacje.
  • Budowanie środowisk rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (AR, XR, VR).
  • Robotyka i automatyka przemysłowa.
  • Tworzenie cyfrowych bliźniaków.
  • Sterowanie autonomicznymi pojazdami, statkami latającymi i jednostkami pływającymi.
  • Tworzenie cyfrowych map, modeli terenu i obiektów.
  • Lokalizacja obiektów ruchomych i osób.

Ta lista obejmuje tylko najbardziej oczywiste zastosowania, które już dziś stymulują rozwój sieci 5G. Jednak równie interesujące są zastosowania przyszłościowe, które będą powstawać, i w których powstawaniu laboratoria PL 5G będą z pewnością miały swój udział.

Obszary Działalności PL 5G

Na przeznaczenie i funkcjonowanie Laboratorium możemy patrzeć analizując potencjalne obszary działalności, które tworzą trzy zasadnicze kategorie:

  • badania naukowe
  • zastosowania dydaktyczne
  • projekty komercyjne

Więcej informacji o PL 5G znajdziesz tutaj [link do PDF w Bazie wiedzy]

INNERGO dostarczyło i wdrożyło rozwiązania sieci 5G

Przetarg na dostawę infrastruktury dla budowy prywatnej sieci 5G przeprowadzony był przez AGH Kraków. Decyzją komisji przetargowej INNERGO zostało wybrane jako dostawca i integrator systemu 5G – którego producentem jest Nokia. To kolejny projekt, który INNERGO realizuje wraz Nokią, zwiększając swój zakres kompetencji.

„Do takiego projektu przygotowywaliśmy się już od dawna. Widzieliśmy rozwiązania prywatnych sieci 5 poza Polską i wiedzieliśmy, jak korzyści przynoszą na przykład w przemyśle czy obsłudze portów lotniczych i morskich” – podkreśla Paweł Panasiuk, v-ce prezes zarządu INNERGO – „Tak więc kształciliśmy naszych inżynierów, aby mieli odpowiednie kwalifikacje, gdy będzie już można rozmawiać o konkretnych realizacjach”.

Wdrożenie prywatnej sieci 5G dla Konsorcjum PL 5G zostało zakończone w grudniu 2023. Było to pierwsze wdrożenie prywatnej sieci 5G w Polsce po udostępnieniu częstotliwości przeznaczonych dla tego typu sieci przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

„Szczególną radość i dumę buduje w nas dostarczenie pierwszego, unikalnego w skali europejskiej urządzenie dostępowego (FWA)  w paśmie mmWave” – zaznacza Łukasz Włodarczyk, Head of presales team w INNERGO – „To rozwiązanie zapewnia bezprecedensowe wykorzystanie możliwości, a przede wszystkim bardzo wysokich prędkości oferowanych w tej technologii.  Dzięki niemu osiągnięcie prędkości ponad 900 Mbps staje się realne na większe odległości”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat prywatnych sieci 5G oraz kontaktu z nami. Przedstawimy korzyści wynikające z zastosowania prywatnych sieci 5G w różnych sektorach gospodarki. [ https://innergo.pl/innergo-systems/portfolio/prywatne-sieci-5g/]

INNERGO 

INNERGO to firma ze 100% polskim kapitałem, działająca od 2009 roku. Specjalizuje się w złożonych projektach z zakresu systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym rozwiązań sieciowych, systemów przetwarzania danych, systemów komunikacji, infrastruktury Data Center, cyfrowej transformacji służby zdrowia, prywatnych sieci 5G a także rozwiązań mobilnych.

Od początku działalności INNERGO zrealizowało ponad 2500 projektów dla klientów, z różnych sektorów gospodarki, w 11 krajach.

innergo.cominnergo.store