Innergo Systems Spółka z o.o.

ul. św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

T: +48 22 87 37 700
F: +48 22 87 37 701

NIP: 952 206 47 94

Centrum Serwisowe

ul. św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

T: +48 22 87 37 777
M: +48 519 351 414
serwis@innergo.pl

INNERGO.Store

T: +48 22 87 37 811
sklep@innergo.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Joanna Mercik rodo@innergo.pl

Oddział Warszawa

ul. św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział Kraków

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział Krosno

ul. Tkacka 2c
38-400 Krosno
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział Gdynia

ul. Kielecka 5
81-303 Gdynia
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział Wrocław

ul. Księcia Witolda 68/1
50-203 Wrocław
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Warszawa

ul. św. J. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Kraków

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Krosno

ul. Tkacka 2c
38-400 Krosno
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Gdynia

ul. Kielecka 5
81-303 Gdynia
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Wrocław

ul. Księcia Witolda 68/1
50-203 Wrocław
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl