Nieograniczony
dostęp do danych

Niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, w każdej organizacji biznesowej występują dwa filary realizacji działań: komunikacja i przetwarzanie informacji. Obydwa te obszary są wspierane przez systemy teleinformatyczne, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują sprawnie działającej i odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury.

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań infrastrukturalnych ICT (Information and Communications Technology) dla Twojej organizacji. Jako jedna z niewielu firm, agregujemy ekspercką wiedzę integratorską z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki.

Wykorzystujemy zalety modelu usługowego Cloud w zestawieniu z zakupem własnych urządzeń. Dostarczamy wybrane rozwiązania, instalujemy je, integrujemy z istniejącymi systemami i wspieramy w ich utrzymaniu.

Naszą przewagą jest znajomość różnych technologii, gdyż działamy w modelu multivendor, dzięki czemu czerpiemy z potencjału wielu wiodących producentów.

Nieograniczony
dostęp do danych

Niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, w każdej organizacji biznesowej występują dwa filary realizacji działań: komunikacja i przetwarzanie informacji. Obydwa te obszary są wspierane przez systemy teleinformatyczne, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują sprawnie działającej i odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury.

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań infrastrukturalnych ICT (Information and Communications Technology) dla Twojej organizacji. Jako jedna z niewielu firm, agregujemy ekspercką wiedzę integratorską z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki.

Wykorzystujemy zalety modelu usługowego Cloud w zestawieniu z zakupem własnych urządzeń. Dostarczamy wybrane rozwiązania, instalujemy je, integrujemy z istniejącymi systemami i wspieramy w ich utrzymaniu.

Naszą przewagą jest znajomość różnych technologii, gdyż działamy w modelu multivendor, dzięki czemu czerpiemy z potencjału wielu wiodących producentów.

Sprawny przepływ
danych dzięki
skalowalnym sieciom

Dostęp do sieci należy dziś do elementarnych narzędzi pracy, zarówno w zakresie komunikacji zespołów, dostępu do zasobów informacyjnych organizacji, jak i coraz szerszego zastosowania Internet of Things. Sieć informatyczna łączy ludzi, urządzenia i systemy, a do tego często obejmuje wszystkie kluczowe zasoby organizacji. Niejednokrotnie jakikolwiek przestój w dostępie do sieci powoduje całkowity przestój w realizacji zadań, dlatego tak istotne jest, by była ona niezawodna, skalowalna i odpowiednio zabezpieczona.

W naszym portfolio znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do budowy wydajnych i niezawodnych sieci w technologiach przewodowych i bezprzewodowych. Projektujemy instalacje sieciowe wszystkich warstw, obejmujące okablowanie, aktywne urządzenia informatyczne i obsługujące je aplikacje. Zależnie od branży i przeznaczenia, dobieramy rozwiązania dedykowane dla Twojej firmy, przedstawiając analizy kosztów ich użytkowania w modelu capexopex. Oferujemy aplikacje umożliwiające sprawne zarządzanie, optymalizację ruchu sieciowego, a także monitorowanie zagrożeń, abyśmy mogli zaproponować Ci stosowne zabezpieczenia.

Sprawny przepływ danych dzięki skalowalnym sieciom

Dostęp do sieci należy dziś do elementarnych narzędzi pracy, zarówno w zakresie komunikacji zespołów, dostępu do zasobów informacyjnych organizacji, jak i coraz szerszego zastosowania Internet of Things. Sieć informatyczna łączy ludzi, urządzenia i systemy, a do tego często obejmuje wszystkie kluczowe zasoby organizacji. Niejednokrotnie jakikolwiek przestój w dostępie do sieci powoduje całkowity przestój w realizacji zadań, dlatego tak istotne jest, by była ona niezawodna, skalowalna i odpowiednio zabezpieczona.

W naszym portfolio znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do budowy wydajnych i niezawodnych sieci w technologiach przewodowych i bezprzewodowych. Projektujemy instalacje sieciowe wszystkich warstw, obejmujące okablowanie, aktywne urządzenia informatyczne i obsługujące je aplikacje. Zależnie od branży i przeznaczenia, dobieramy rozwiązania dedykowane dla Twojej firmy, przedstawiając analizy kosztów ich użytkowania w modelu capexopex. Oferujemy aplikacje umożliwiające sprawne zarządzanie, optymalizację ruchu sieciowego, a także monitorowanie zagrożeń, abyśmy mogli zaproponować Ci stosowne zabezpieczenia.

Więcej o sprawnym przepływie danych

Komunikacja
wewnątrzfirmowa
i dostęp do informacji

Współpraca w organizacji wymaga stałej wymiany informacji i komunikowania się. Komunikacja zwykle leży u podstaw wielu kluczowych procesów i jest istotnym elementem wszystkich podejmowanych działań. Jednocześnie stanowi obszar, który przechodzi najbardziej dynamiczne zmiany, na które ma wpływ nieustający postęp technologiczny.

Posiadane przez nas bogate doświadczenie w implementacji rozwiązań komunikacyjnych w środowiskach korporacyjnych i administracji publicznej, pozwala nam z łatwością dostrzec potrzeby wielu branż. Aby zagwarantować Ci niezawodne technologie komunikacyjne, korzystamy z najnowszych narzędzi klasy Unified Communications oraz Web Collaboration, obejmujących współpracę zdalną z uwzględnieniem kanałów głosowych, tekstowych i wideo. Wiemy, że samo przekazanie pracownikom nowych narzędzi nie determinuje wysokiego ROI, dlatego tworzymy także programy adopcji nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Komunikacja wewnątrzfirmowa i dostęp do informacji

Współpraca w organizacji wymaga stałej wymiany informacji i komunikowania się. Komunikacja zwykle leży u podstaw wielu kluczowych procesów i jest istotnym elementem wszystkich podejmowanych działań. Jednocześnie stanowi obszar, który przechodzi najbardziej dynamiczne zmiany, na które ma wpływ nieustający postęp technologiczny.

Posiadane przez nas bogate doświadczenie w implementacji rozwiązań komunikacyjnych w środowiskach korporacyjnych i administracji publicznej, pozwala nam z łatwością dostrzec potrzeby wielu branż. Aby zagwarantować Ci niezawodne technologie komunikacyjne, korzystamy z najnowszych narzędzi klasy Unified Communications oraz Web Collaboration, obejmujących współpracę zdalną z uwzględnieniem kanałów głosowych, tekstowych i wideo. Wiemy, że samo przekazanie pracownikom nowych narzędzi nie determinuje wysokiego ROI, dlatego tworzymy także programy adopcji nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Więcej o komunikacji wewnątrzfirmowej

Szybkie przetwarzanie
i przechowywanie danych

Trzonem wielu systemów informatycznych, obsługujących przedsiębiorstwo, jest Data Center. Jest ono tworzone przez zestaw rozwiązań sprzętowo-programowych, odpowiedzialnych za przetwarzanie i przechowywanie danych. Odpowiednio zaprojektowane gwarantuje niezawodność i umożliwia optymalizację wydatków na zakup dodatkowych rozwiązań oraz ich późniejsze utrzymanie.

Wspieramy inwestycje w centra danych na każdym ich etapie: od analizy potrzeb, przygotowania projektów, kosztorysu, aż do planów migracji danych. Wykonujemy pełne modernizacje serwerowni i obiektów Data Center w obszarze infrastruktury aktywnej tj. systemów serwerowych, macierzy dyskowych do składowania danych i wirtualizacji oraz infrastruktury pasywnej tj. okablowania, chłodzenia, zabezpieczenia energetycznego, czy kontroli dostępu.

Szybkie przetwarzanie i przechowywanie danych

Trzonem wielu systemów informatycznych, obsługujących przedsiębiorstwo, jest Data Center. Jest ono tworzone przez zestaw rozwiązań sprzętowo-programowych, odpowiedzialnych za przetwarzanie i przechowywanie danych. Odpowiednio zaprojektowane gwarantuje niezawodność i umożliwia optymalizację wydatków na zakup dodatkowych rozwiązań oraz ich późniejsze utrzymanie.

Wspieramy inwestycje w centra danych na każdym ich etapie: od analizy potrzeb, przygotowania projektów, kosztorysu, aż do planów migracji danych. Wykonujemy pełne modernizacje serwerowni i obiektów Data Center w obszarze infrastruktury aktywnej tj. systemów serwerowych, macierzy dyskowych do składowania danych i wirtualizacji oraz infrastruktury pasywnej tj. okablowania, chłodzenia, zabezpieczenia energetycznego, czy kontroli dostępu.

Więcej o szybkim przetwarzaniu i przechowywaniu danych

Przy obecnym poziomie automatyzacji procesów, komunikacji i form zarządzania firmą, utrzymanie niezawodnej infrastruktury IT staje się kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Korzystanie z zewnętrznego wsparcia w tym przypadku pozwala na optymalizację procesów związanych z administracją systemami IT. W efekcie możliwa jest elastyczność w planowaniu wydatków firmy, maksymalne wykorzystanie możliwości systemów, a także natychmiastowe reagowanie na ewentualne zmiany w wydajności infrastruktury IT.

Utrzymanie i rozwój
systemów
teleinformatycznych

W oparciu o nasze doświadczenie i współprace z dostawcami rozwiązań technologicznych zapewnimy utrzymanie systemów i stabilnego środowiska IT w Twojej firmie. Ponadto aktywnie prezentujemy możliwości usprawnień i rozwoju, zgodnie z celami obszaru IT, jak również biznesu. Wydajniejsze wykorzystanie zasobów IT pozwoli także na odciążenie specjalistów, którzy w tym czasie będą mogli skupić się na zadaniach kluczowych dla swojego stanowiska.

Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych

Przy obecnym poziomie automatyzacji procesów, komunikacji i form zarządzania firmą, utrzymanie niezawodnej infrastruktury IT staje się kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Korzystanie z zewnętrznego wsparcia w tym przypadku pozwala na optymalizację procesów związanych z administracją systemami IT. W efekcie możliwa jest elastyczność w planowaniu wydatków firmy, maksymalne wykorzystanie możliwości systemów, a także natychmiastowe reagowanie na ewentualne zmiany w wydajności infrastruktury IT.

W oparciu o nasze doświadczenie i współprace z dostawcami rozwiązań technologicznych zapewnimy utrzymanie systemów i stabilnego środowiska IT w Twojej firmie. Ponadto aktywnie prezentujemy możliwości usprawnień i rozwoju, zgodnie z celami obszaru IT, jak również biznesu. Wydajniejsze wykorzystanie zasobów IT pozwoli także na odciążenie specjalistów, którzy w tym czasie będą mogli skupić się na zadaniach kluczowych dla swojego stanowiska.

Więcej o utrzymaniu i rozwoju systemów teleinformatycznych