Projekt PL 5G - INNERGO

Projekt PL 5G

Pobierz PDF

Projekt PL 5G czyli „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” jest wspólnym przedsięwzięciem konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Warszawska – lider projektu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Instytut Łączności.

Jego celem jest prowadzenie badań nad rozwiązaniami z zakresu 5G i otaczających rozwiązania 5G aplikacji i zastosowań, a także udostępnienie zbudowanej infrastruktury do prowadzenia innowacyjnych projektów biznesowych wykorzystujących rozwiązania 5G.