Infrastruktura
do zadań
specjalnych

W sektorach szczególnie wymagających efektywnych i godnych zaufania rozwiązań, nieocenione stają się nie tylko sprawdzone systemy do komunikacji i sprawnego przesyłania danych, ale także niezawodne sieci IT.

Dotyczy to przede wszystkim tych organizacji i obszarów, które często muszą funkcjonować w niekorzystnych warunkach środowiskowych, szybko reagować w sytuacjach krytycznych oraz prowadzić stałe monitorowanie procesów.

Szpitale, placówki medyczne, firmy energetyczne czy zakłady produkcyjne to miejsca, w których od prawidłowej pracy sieci, solidnej infrastruktury i sprawnych systemów komunikacji może zależeć zdrowie i życie ludzi.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, korzystaniu z zasobów wiodących producentów i eksperckiej wiedzy w zakresie implementacji takich rozwiązań, jesteśmy w stanie nie tylko zaproponować i wykonać właściwe wdrożenie. W INNERGO doradzimy i zaplanujemy wykorzystanie poszczególnych sieci i systemów tak, aby zmaksymalizować ich efektywność dla każdego z klientów indywidualnie.

Infrastruktura
do zadań
specjalnych

W sektorach szczególnie wymagających efektywnych i godnych zaufania rozwiązań, nieocenione stają się nie tylko sprawdzone systemy do komunikacji i sprawnego przesyłania danych, ale także niezawodne sieci IT.

Dotyczy to przede wszystkim tych organizacji i obszarów, które często muszą funkcjonować w niekorzystnych warunkach środowiskowych, szybko reagować w sytuacjach krytycznych oraz prowadzić stałe monitorowanie procesów. Szpitale, placówki medyczne, firmy energetyczne czy zakłady produkcyjne to miejsca, w których od prawidłowej pracy sieci, solidnej infrastruktury i sprawnych systemów komunikacji może zależeć zdrowie i życie ludzi.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, korzystaniu z zasobów wiodących producentów i eksperckiej wiedzy w zakresie implementacji takich rozwiązań, jesteśmy w stanie nie tylko zaproponować i wykonać właściwe wdrożenie. W INNERGO doradzimy i zaplanujemy wykorzystanie poszczególnych sieci i systemów tak, aby zmaksymalizować ich efektywność dla każdego z klientów indywidualnie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony przede wszystkim pracowników, ale także sprzętów czy materiałów, stało się jednym z kluczowych wyzwań wielu rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych. Praca na stanowiskach odosobnionych, niekorzystna temperatura, szczególne narażenie na działanie substancji chemicznych, upadki i uszkodzenie ciała – to kilka z czynników wymuszających na przedsiębiorstwach wdrażanie narzędzi dostosowanych do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach. W związku z istniejącym ryzykiem ważne jest, aby zespół wyposażony był w nowoczesne systemy umożliwiające szybką komunikację między współpracownikami.

Bezpieczeństwo
i ochrona
w zakładach
produkcyjnych

W INNERGO oferujemy adekwatne dla potrzeb każdego przedsiębiorstwa rozwiązania oparte o systemy przyzywowe, które zapewnią ochronę pracownikom, umożliwią monitorowanie procesów oraz nadawanie natychmiastowych alarmów technicznych w przypadku awarii.
Specjalne urządzenia dzięki, m.in. wbudowanym czujnikom upadku i bezruchu, zaawansowanym mechanizmom wysyłania powiadomień i geolokalizacji, pozwolą uniknąć katastrofy w sytuacjach krytycznych, zminimalizować straty w materiałach i maszynach, a także co najistotniejsze – ocalić ludzkie zdrowie lub życie.

Bezpieczeństwo i ochrona w zakładach produkcyjnych

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony przede wszystkim pracowników, ale także sprzętów czy materiałów, stało się jednym z kluczowych wyzwań wielu rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych. Praca na stanowiskach odosobnionych, niekorzystna temperatura, szczególne narażenie na działanie substancji chemicznych, upadki i uszkodzenie ciała – to kilka z czynników wymuszających na przedsiębiorstwach wdrażanie narzędzi dostosowanych do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach. W związku z istniejącym ryzykiem ważne jest, aby zespół wyposażony był w nowoczesne systemy umożliwiające szybką komunikację między współpracownikami.

W INNERGO oferujemy adekwatne dla potrzeb każdego przedsiębiorstwa rozwiązania oparte o systemy przyzywowe, które zapewnią ochronę pracownikom, umożliwią monitorowanie procesów oraz nadawanie natychmiastowych alarmów technicznych w przypadku awarii.
Specjalne urządzenia dzięki, m.in. wbudowanym czujnikom upadku i bezruchu, zaawansowanym mechanizmom wysyłania powiadomień i geolokalizacji, pozwolą uniknąć katastrofy w sytuacjach krytycznych, zminimalizować straty w materiałach i maszynach, a także co najistotniejsze – ocalić ludzkie zdrowie lub życie.

Więcej o bezpieczeństwie i ochronie w zakładach produkcyjnych

Sprawna komunikacja
w placówkach
medycznych

Podstawą efektywnego działania placówek medycznych, takich jak szpitale, przychodnie czy kliniki, są zaawansowane, zautomatyzowane i nowoczesne systemy do komunikacji.
Będący w ciągłym ruchu personel medyczny musi mierzyć się presją czasu, gdy natychmiastowe przywołanie opieki często jest krytyczne dla zdrowia pacjenta. Niezastąpione w tej sytuacji będą rozwiązania dostosowane do rodzaju placówki oraz posiadanej już infrastruktury, które zmaksymalizują efektywność i komfort pracy personelu medycznego.

W naszym portfolio posiadamy szereg rozwiązań opartych o – będące często podstawą komunikacji głosowej – centrale telefoniczne, systemy telefonii mobilnej oraz systemy przyzywowe. Swoim klientom proponujemy, dostosowane do indywidualnych potrzeb, gotowe rozwiązania wykorzystujące technologie oparte o protokół IP (VoIP), technologie DECT, VoWLAN (Voice over Wireless LAN/Wifi) lub GSM. Niezależnie od wykorzystywanych technologii, oferujemy rozwiązania, które wraz z odpowiednimi integracjami z innymi elementami infrastruktury komunikacyjnej, maksymalnie usprawnią funkcjonowanie placówek medycznych.

Sprawna komunikacja w placówkach medycznych

Podstawą efektywnego działania placówek medycznych, takich jak szpitale, przychodnie czy kliniki, są zaawansowane, zautomatyzowane i nowoczesne systemy do komunikacji.
Będący w ciągłym ruchu personel medyczny musi mierzyć się presją czasu, gdy natychmiastowe przywołanie opieki często jest krytyczne dla zdrowia pacjenta. Niezastąpione w tej sytuacji będą rozwiązania dostosowane do rodzaju placówki oraz posiadanej już infrastruktury, które zmaksymalizują efektywność i komfort pracy personelu medycznego.

W naszym portfolio posiadamy szereg rozwiązań opartych o – będące często podstawą komunikacji głosowej – centrale telefoniczne, systemy telefonii mobilnej oraz systemy przyzywowe. Swoim klientom proponujemy, dostosowane do indywidualnych potrzeb, gotowe rozwiązania wykorzystujące technologie oparte o protokół IP (VoIP), technologie DECT, VoWLAN (Voice over Wireless LAN/Wifi) lub GSM. Niezależnie od wykorzystywanych technologii, oferujemy rozwiązania, które wraz z odpowiednimi integracjami z innymi elementami infrastruktury komunikacyjnej, maksymalnie usprawnią funkcjonowanie placówek medycznych.

Więcej o sprawnej komunikacji w placówkach medycznych

IoT to perspektywa połączenia wszystkiego ze wszystkim: od czujników i urządzeń pomiarowych przez systemy, do ludzi i wielowymiarowych interakcji. Chcemy, żeby firmy energetyczne mogły czerpać rzeczywiste korzyści z IoT dlatego dbamy także o integrację obecnie używanych systemów, oprogramowania i aplikacji.
Projektujemy i wdrażamy takie integracje, aby łączyć istniejące rozwiązania z nowymi i w pełni realizować koncepcję IoT.

Internet Rzeczy
w branży
energetycznej

Internet Rzeczy w branży energetycznej przełoży się na jeszcze lepsze możliwości automatyzacji, pomiarów i sterowania. Kolejny obszar wdrożenia to eksploatacja i utrzymanie urządzeń systemów, które dzięki IoT mogą szybko i wyczerpująco informować o swoim stanie albo udostępniać dane pomiarowe. Dane te można gromadzić, przetwarzać i analizować, aby wyciągać wnioski na temat stanu urządzeń i sieci.

Doradzamy, od czego rozpocząć wdrożenie i jak je wykorzystać, aby uzyskać jak najwięcej korzyści dla całego przedsiębiorstwa.

Internet Rzeczy w branży energetycznej

IoT to perspektywa połączenia wszystkiego ze wszystkim: od czujników i urządzeń pomiarowych przez systemy, do ludzi i wielowymiarowych interakcji. Chcemy, żeby firmy energetyczne mogły czerpać rzeczywiste korzyści z IoT dlatego dbamy także o integrację obecnie używanych systemów, oprogramowania i aplikacji.
Projektujemy i wdrażamy takie integracje, aby łączyć istniejące rozwiązania z nowymi i w pełni realizować koncepcję IoT.

Internet Rzeczy w branży energetycznej przełoży się na jeszcze lepsze możliwości automatyzacji, pomiarów i sterowania. Kolejny obszar wdrożenia to eksploatacja i utrzymanie urządzeń systemów, które dzięki IoT mogą szybko i wyczerpująco informować o swoim stanie albo udostępniać dane pomiarowe. Dane te można gromadzić, przetwarzać i analizować, aby wyciągać wnioski na temat stanu urządzeń i sieci.

Doradzamy, od czego rozpocząć wdrożenie i jak je wykorzystać, aby uzyskać jak najwięcej korzyści dla całego przedsiębiorstwa.

Więcej o IoT w branży energetycznej

Budowa
niezawodnych
sieci IT

Niezawodne sieci IT są istotne w każdej branży, jednak w energetyce mają szczególne znaczenie. Wydajna i bezpieczna sieć jest w tym przypadku podstawą infrastruktury informacyjnej. Budując sieci dla energetyki bierzemy pod uwagę wszystkie wymagania branżowe. Dzięki temu możemy z naszymi klientami prowadzić pionierskie projekty, jak na przykład budowa sieci IP MPLS w wykonaniu przemysłowym na potrzeby obsługi sieci OT na stacjach i podstacjach energetycznych.

Niezakłócony przepływ ogromnych ilości danych zapewnia z kolei wydajna i bezpieczna sieć szkieletowa. Jeszcze do niedawna kierunki tego przepływu można było dość dokładnie przewidywać, szacować zapotrzebowanie i stosownie projektować topologię sieci. Dziś, przy rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) trzeba na te zagadnienia patrzeć znacznie szerzej. Pamiętając jednocześnie o niezmiennych wymaganiach na niezawodność i bezpieczeństwo zapewniane za pomocą licznych zabezpieczeń na wypadek awarii czy niesprawności różnych elementów oraz mechanizmów rekonfiguracji. Dlatego projektujemy, budujemy i modernizujemy sieci DWDM będące obecnie oczywistym wyborem w takich zastosowaniach.

Budowa niezawodnych sieci IT

Niezawodne sieci IT są istotne w każdej branży, jednak w energetyce mają szczególne znaczenie. Wydajna i bezpieczna sieć jest w tym przypadku podstawą infrastruktury informacyjnej. Budując sieci dla energetyki bierzemy pod uwagę wszystkie wymagania branżowe. Dzięki temu możemy z naszymi klientami prowadzić pionierskie projekty, jak na przykład budowa sieci IP MPLS w wykonaniu przemysłowym na potrzeby obsługi sieci OT na stacjach i podstacjach energetycznych.

Niezakłócony przepływ ogromnych ilości danych zapewnia z kolei wydajna i bezpieczna sieć szkieletowa.  Jeszcze do niedawna kierunki tego przepływu można było dość dokładnie przewidywać, szacować zapotrzebowanie i stosownie projektować topologię sieci. Dziś, przy rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) trzeba na te zagadnienia patrzeć znacznie szerzej. Pamiętając jednocześnie o niezmiennych wymaganiach na niezawodność i bezpieczeństwo zapewniane za pomocą licznych zabezpieczeń na wypadek awarii czy niesprawności różnych elementów oraz mechanizmów rekonfiguracji. Dlatego projektujemy, budujemy i modernizujemy sieci DWDM będące obecnie oczywistym wyborem w takich zastosowaniach.

Więcej o budowie niezawodnych sieci IT