Nowy wymiar
mobilnej
współpracy

Implementacja rozwiązań mobilnych i idące za tym zmiany organizacyjne to dziś wiodący trend w obszarze cyfrowej transformacji biznesu. Jest on motywowany przez postęp technologiczny, stały pęd ku zwiększeniu wydajności i rosnące oczekiwania pracowników względem narzędzi pracy

Stworzenie rozwiązań mobilnych, które będą intuicyjne, wydajne i bezpieczne, a przy tym nie ograniczą dostępu do zasobów przedsiębiorstwa, jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Wyzwaniem, które jest jednocześnie szansą na zbudowanie istotnej przewagi konkurencyjnej – jest to możliwe, a wiemy to… z doświadczenia.

Nowy wymiar
mobilnej
współpracy

Implementacja rozwiązań mobilnych i idące za tym zmiany organizacyjne to dziś wiodący trend w obszarze cyfrowej transformacji biznesu. Jest on motywowany przez postęp technologiczny, stały pęd ku zwiększeniu wydajności i rosnące oczekiwania pracowników względem narzędzi pracy

Stworzenie rozwiązań mobilnych, które będą intuicyjne, wydajne i bezpieczne, a przy tym nie ograniczą dostępu do zasobów przedsiębiorstwa, jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Wyzwaniem, które jest jednocześnie szansą na zbudowanie istotnej przewagi konkurencyjnej – jest to możliwe, a wiemy to… z doświadczenia.

Era mobilnego
pracownika

Mobilność, powszechnie obecna w życiu prywatnym pracowników, wpływa na ich oczekiwania względem zatrudniających ich organizacji. Silne przyzwyczajenia co do sposobu komunikacji odzwierciedlają się nie tylko we współpracy wewnątrzfirmowej, ale także w kontaktach klientów z usługodawcami. Kompleksową odpowiedzią ze strony zarządzających jest stworzenie tzw. Digital & Mobile Workplace.

Wykonujemy całościowe analizy możliwości zastosowania rozwiązań mobilnych w przedsiębiorstwach różnych branż. Wesprzemy Twoją firmę w budowaniu strategii mobilności zarówno w obszarze transformacji procesów, jak i w zakresie rozwiązań sprzętowo-aplikacyjnych. To pozwoli Ci przenieść na wyższy poziom komunikację wewnętrzną oraz zapewnić szybszy dostęp do krytycznych danych dla całej organizacji. Przedsiębiorstwo wyposażone w nowoczesne narzędzia mobilne staje się bardziej atrakcyjne zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i swoich klientów.

Era mobilnego pracownika

Mobilność, powszechnie obecna w życiu prywatnym pracowników, wpływa na ich oczekiwania względem zatrudniających ich organizacji. Silne przyzwyczajenia co do sposobu komunikacji odzwierciedlają się nie tylko we współpracy wewnątrzfirmowej, ale także w kontaktach klientów z usługodawcami. Kompleksową odpowiedzią ze strony zarządzających jest stworzenie tzw. Digital & Mobile Workplace.

Wykonujemy całościowe analizy możliwości zastosowania rozwiązań mobilnych w przedsiębiorstwach różnych branż. Wesprzemy Twoją firmę w budowaniu strategii mobilności zarówno w obszarze transformacji procesów, jak i w zakresie rozwiązań sprzętowo-aplikacyjnych. To pozwoli Ci przenieść na wyższy poziom komunikację wewnętrzną oraz zapewnić szybszy dostęp do krytycznych danych dla całej organizacji. Przedsiębiorstwo wyposażone w nowoczesne narzędzia mobilne staje się bardziej atrakcyjne zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i swoich klientów.

Więcej o erze mobilnego pracownika

Zintegrowane
bezpieczeństwo
i zarządzanie

Ilość informacji przetwarzanych w organizacjach systematycznie rośnie, a znaczna część z nich wykorzystywana jest na urządzeniach mobilnych. Niejednokrotnie są one krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a stały dostęp do nich jest kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Przy znaczącej ilości urządzeń końcowych, działy IT napotykają wiele wyzwań związanych z administracją. A to wbrew pozorom nie musi być pracochłonne ani czasochłonne.

Jako jedyny w Polsce integrator o statusie Apple Authorised Enterprise Reseller dostarczamy urządzenia Apple wraz z szerokim portfolio usług technologicznych dedykowanych dla biznesu. W ramach współpracy zintegrujemy urządzenia mobilne w środowisku korporacyjnym, zapewniając Twoim pracownikom bezpieczny dostęp do systemów firmowych i aplikacji. Wykorzystując systemy klasy Mobile Device Management, czy Enterprise Mobility Management, przedstawimy Ci najlepsze praktyki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania flotą urządzeń i ich codziennego użytkowania. Zapewnimy rozwiązania, dzięki którym zyskasz kontrolę nad bezpieczeństwem przepływu danych korporacyjnych i usprawnisz proces zarządzania mobilnością całego przedsiębiorstwa.

Zintegrowane bezpieczeństwo i zarządzanie

Ilość informacji przetwarzanych w organizacjach systematycznie rośnie, a znaczna część z nich wykorzystywana jest na urządzeniach mobilnych. Niejednokrotnie są one krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a stały dostęp do nich jest kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Przy znaczącej ilości urządzeń końcowych, działy IT napotykają wiele wyzwań związanych z administracją. A to wbrew pozorom nie musi być pracochłonne ani czasochłonne.

Jako jedyny w Polsce integrator o statusie Apple Authorised Enterprise Reseller dostarczamy urządzenia Apple wraz z szerokim portfolio usług technologicznych dedykowanych dla biznesu. W ramach współpracy zintegrujemy urządzenia mobilne w środowisku korporacyjnym, zapewniając Twoim pracownikom bezpieczny dostęp do systemów firmowych i aplikacji. Wykorzystując systemy klasy Mobile Device Management, czy Enterprise Mobility Management, przedstawimy Ci najlepsze praktyki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania flotą urządzeń i ich codziennego użytkowania. Zapewnimy rozwiązania, dzięki którym zyskasz kontrolę nad bezpieczeństwem przepływu danych korporacyjnych i usprawnisz proces zarządzania mobilnością całego przedsiębiorstwa.

Więcej o zintegrowanym bezpieczeństwie i zarządzaniu

Gdy organizacja decyduje się na wdrożenie narzędzi mobilnych, otwierają się przed nią zupełnie nowe możliwości. Szereg czynności i procesów, realizowanych do tej pory manualnie, może być przeniesiony do obsługi poprzez aplikacje dostępne na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu poszczególne zadania mogą być obsługiwane z dowolnego miejsca, co przyspiesza proces ich realizacji. Pracownicy są bardziej produktywni, a organizacja jako całość staje się bardziej wydajna.

Nowy wymiar pracy
dzięki mobilnym
aplikacjom

Na podstawie analizy środowiska pracy, wykorzystywanych narzędzi informatycznych i funkcjonujących procesów, dobierzemy dla Twojej organizacji odpowiednie, już istniejące aplikacje biznesowe lub stworzymy nowe. Pokażemy, jak realizować dotychczasowe czynności w nowy, bardziej wydajny sposób. Wszystko dzięki technologii! Prawidłowo wdrożone aplikacje mobilne są dla przedsiębiorstwa krokiem w stronę innowacyjnego rozwoju.

Nowy wymiar pracy dzięki mobilnym aplikacjom

Gdy organizacja decyduje się na wdrożenie narzędzi mobilnych, otwierają się przed nią zupełnie nowe możliwości. Szereg czynności i procesów, realizowanych do tej pory manualnie, może być przeniesiony do obsługi poprzez aplikacje dostępne na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu poszczególne zadania mogą być obsługiwane z dowolnego miejsca, co przyspiesza proces ich realizacji. Pracownicy są bardziej produktywni, a organizacja jako całość staje się bardziej wydajna.

Na podstawie analizy środowiska pracy, wykorzystywanych narzędzi informatycznych i funkcjonujących procesów, dobierzemy dla Twojej organizacji odpowiednie, już istniejące aplikacje biznesowe lub stworzymy nowe. Pokażemy, jak realizować dotychczasowe czynności w nowy, bardziej wydajny sposób. Wszystko dzięki technologii! Prawidłowo wdrożone aplikacje mobilne są dla przedsiębiorstwa krokiem w stronę innowacyjnego rozwoju.

Więcej o nowym wymiarze pracy, dzięki mobilnym aplikacjom

Obsługa cyklu życia technologii mobilnej

Przewidywalność kosztów i elastyczność w kształtowaniu przepływów pieniężnych to cenne informacje dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. W przypadku technologii mobilnych, wykorzystywanych często do obsługi kluczowych procesów i komunikacji, równie istotna jest możliwość łatwego zarządzania wdrożonymi rozwiązaniami oraz zapewnienie szybkiej pomocy technicznej w przypadku problemów.

Dostarczamy kompletne rozwiązania sprzętowe w modelu Device as a Service, uzupełnione o szereg usług technologicznych, wydobywających potencjał mobilności. Na podstawie stałej, miesięcznej opłaty zapewnimy Twojej firmie urządzenia końcowe, usługi zarządzania, aktualizacji i naprawy sprzętu, z zapewnieniem wymaganego SLA. Przejmiemy pełną obsługę technologii mobilnych, tak by ich utrzymanie, nie stanowiło już dłużej dla Ciebie wyzwania.

Obsługa cyklu życia technologii mobilnej

Przewidywalność kosztów i elastyczność w kształtowaniu przepływów pieniężnych to cenne informacje dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. W przypadku technologii mobilnych, wykorzystywanych często do obsługi kluczowych procesów i komunikacji, równie istotna jest możliwość łatwego zarządzania wdrożonymi rozwiązaniami oraz zapewnienie szybkiej pomocy technicznej w przypadku problemów.

Dostarczamy kompletne rozwiązania sprzętowe w modelu Device as a Service, uzupełnione o szereg usług technologicznych, wydobywających potencjał mobilności. Na podstawie stałej, miesięcznej opłaty zapewnimy Twojej firmie urządzenia końcowe, usługi zarządzania, aktualizacji i naprawy sprzętu, z zapewnieniem wymaganego SLA. Przejmiemy pełną obsługę technologii mobilnych, tak by ich utrzymanie, nie stanowiło już dłużej dla Ciebie wyzwania.

Więcej o obsłudze cyklu życia technologii mobilnej

Jedną z miar sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest natychmiastowy dostęp do danych i informacji. Środowisko pracy staje się coraz bardziej mobilne, dlatego ważne jest, aby komunikacja w firmie odpowiadała w pełni na potrzeby pracowników i samej organizacji. Korzystanie z możliwości pracy zdalnej lub kontakt w rozproszonej lokalizacji nie musi wiązać się z brakiem wygodnej komunikacji ze współpracownikami.

Innowacyjny sposób
współpracy

Poprzez zastosowanie intuicyjnych rozwiązań do codziennej współpracy, proponujemy Twojej firmie dostęp do nowoczesnych usług komunikacyjnych, niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajdują się pracownicy. Możliwość uczestniczenia w spotkaniach wideo, kontakt za pośrednictwem czatu, udostępnianie plików, a nawet wykorzystanie interaktywnych tablic do dzielenia się pomysłami w czasie rzeczywistym, przekształca zwykły kontakt w doświadczenie innowacyjnej współpracy.

Innowacyjny sposób współpracy

Jedną z miar sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest natychmiastowy dostęp do danych i informacji. Środowisko pracy staje się coraz bardziej mobilne, dlatego ważne jest, aby komunikacja w firmie odpowiadała w pełni na potrzeby pracowników i samej organizacji. Korzystanie z możliwości pracy zdalnej lub kontakt w rozproszonej lokalizacji nie musi wiązać się z brakiem wygodnej komunikacji ze współpracownikami.

Poprzez zastosowanie intuicyjnych rozwiązań do codziennej współpracy, proponujemy Twojej firmie dostęp do nowoczesnych usług komunikacyjnych, niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajdują się pracownicy. Możliwość uczestniczenia w spotkaniach wideo, kontakt za pośrednictwem czatu, udostępnianie plików, a nawet wykorzystanie interaktywnych tablic do dzielenia się pomysłami w czasie rzeczywistym, przekształca zwykły kontakt w doświadczenie innowacyjnej współpracy.

Więcej o innowacyjnym sposobie współpracyINNERGO  Authorised Enterprise Reseller