Oprogramowanie kliniczne
dla szpitali klasy CIS

Digistat to oprogramowanie kliniczne klasy CIS (Clinical Information System). W porównaniu do oprogramowania typu HIS (Hospital Information System), którego głównym celem jest zarządzanie szpitalem z perspektywy administracyjnej i finansowej, kluczową rolą systemu klinicznego Digistat jest wsparcie pracy personelu medycznego w skomplikowanych procesach decyzyjnych w zakresie intensywnej opieki nad pacjentem.

Oprogramowanie naszego partnera Ascom jest wyrobem medycznym klasy II b zgodnie z MDR (Medical Device Regulation). Daje to pewność lekarzom i kadrze zarządzającej szpitalem, że oprogramowanie Digistat może być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji do celów diagnostycznych, terapeutycznych i monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, także w stanie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów.

Dzięki modułowej budowie, oprogramowanie pozwala na tworzenie rozwiązań indywidualnie dopasowanych do potrzeb i charakteru działania każdej jednostki typu OiT czy bloku operacyjnego.

Umów się na bezpłatną konsultację

Oprogramowanie kliniczne dla szpitali klasy CIS

Digistat to oprogramowanie kliniczne klasy CIS (Clinical Information System). W porównaniu do oprogramowania typu HIS (Hospital Information System), którego głównym celem jest zarządzanie szpitalem z perspektywy administracyjnej i finansowej, kluczową rolą systemu klinicznego Digistat jest wsparcie pracy personelu medycznego w skomplikowanych procesach decyzyjnych w zakresie intensywnej opieki nad pacjentem.

Oprogramowanie naszego partnera Ascom jest wyrobem medycznym klasy II b zgodnie z MDR (Medical Device Regulation). Daje to pewność lekarzom i kadrze zarządzającej szpitalem, że oprogramowanie Digistat może być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji do celów diagnostycznych, terapeutycznych i monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, także w stanie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów.

Dzięki modułowej budowie, oprogramowanie pozwala na tworzenie rozwiązań indywidualnie dopasowanych do potrzeb i charakteru działania każdej jednostki typu OiT czy bloku operacyjnego.

Umów się na bezpłatną konsultację

Elektroniczna dokumentacja medyczna
i cyfryzacja Oddziału Intensywnej Terapii

 • Integracja z ponad 350 różnymi urządzeniami medycznymi przy łóżkach pacjentów (rozwiązanie niezależne od dostawców sprzętu).
 • Wyświetlanie danych i parametrów życiowych oraz zintegrowany system alarmów z urządzeń na jednym ekranie (Smart Central), także w ramach zdalnej obserwacji w dyżurce lekarskiej i pielęgniarskiej.
 • Cyfrowe odwzorowanie procesu leczenia w oddziale i eliminacja dokumentacji papierowej.
 • System wspomagania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System).
 • Zlecenia, wykonania, bilans płynów, scoring, dziennik kliniczny, walidacja danych.
 • Dedykowane mobilne rozwiązanie dla lekarzy i pielęgniarek.
 • Współpraca z systemami HIS, LAB, PACS.
Więcej o tym rozwiązaniu

Elektroniczna dokumentacja medyczna i cyfryzacja Oddziału Intensywnej Terapii

 • Integracja z ponad 350 różnymi urządzeniami medycznymi przy łóżkach pacjentów (rozwiązanie niezależne od dostawców sprzętu).
 • Wyświetlanie danych i parametrów życiowych oraz zintegrowany system alarmów z urządzeń na jednym ekranie (Smart Central), także w ramach zdalnej obserwacji w dyżurce lekarskiej i pielęgniarskiej.
 • Cyfrowe odwzorowanie procesu leczenia w oddziale i eliminacja dokumentacji papierowej.
 • System wspomagania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System).
 • Zlecenia, wykonania, bilans płynów, scoring, dziennik kliniczny, walidacja danych.
 • Dedykowane mobilne rozwiązanie dla lekarzy i pielęgniarek.
 • Współpraca z systemami HIS, LAB, PACS.
Więcej o tym rozwiązaniu

Elektroniczna karta znieczulenia
i zarządzanie blokiem operacyjnym

Oprogramowania Digistat posiada moduł Surgery umożliwiający rejestrację przebiegu znieczulenia i odwzorowanie dokumentacji papierowej na bloku operacyjnym, jak: Okołooperacyjna Karta Kontrolna, Karta Intensywnego Nadzoru, Karta Zleceń, Karta Znieczulenia oraz wymaganych procedur. Umożliwia również automatyczne zbieranie parametrów z urządzeń medycznych na Sali Operacyjnej, jak aparaty do znieczulenia czy kardiomonitory.

Oprogramowanie zapewnia eksport cyfrowej dokumentacji medycznej do HIS po HL7.

We wdrożeniu współpracujemy ze Szpitalem w celu spersonalizowania formularzy według wymaganych wytycznych.

Umów się na bezpłatną konsultację

Elektroniczna karta znieczulenia i zarządzanie blokiem operacyjnym

Oprogramowania Digistat posiada moduł Surgery umożliwiający rejestrację przebiegu znieczulenia i odwzorowanie dokumentacji papierowej na bloku operacyjnym, jak: Okołooperacyjna Karta Kontrolna, Karta Intensywnego Nadzoru, Karta Zleceń, Karta Znieczulenia oraz wymaganych procedur. Umożliwia również automatyczne zbieranie parametrów z urządzeń medycznych na Sali Operacyjnej, jak aparaty do znieczulenia czy kardiomonitory.

Oprogramowanie zapewnia eksport cyfrowej dokumentacji medycznej do HIS po HL7.

We wdrożeniu współpracujemy ze Szpitalem w celu spersonalizowania formularzy według wymaganych wytycznych.

Umów się na bezpłatną konsultację

Dlaczego klasa II b
oprogramowania medycznego
na oddziałach intensywnej terapii
i bloku operacyjnym jest ważna?

Ustawa z 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych szczegółowo regulują klasy produktów medycznych:

„Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesów fizjologicznych należy do klasy IIa, z wyjątkiem przypadków, gdy jest przeznaczone do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w przypadku gdy zmiana tych parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta, w którym to przypadku oprogramowanie należy do klasy IIb.”

Używanie niezgodnego oprogramowania, w przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi, może prowadzić do powstania hipotez o odpowiedzialności karnej podmiotu leczniczego.

Dlatego decydując się na oprogramowanie Digistat, certyfikowane w klasie II b, mają Państwo pewność co do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz działania personelu medycznego i kadry zarządzającej w zgodzie z prawem.

Umów się na bezpłatną konsultację

Dlaczego klasa II b oprogramowania medycznego na oddziałach intensywnej terapii i bloku operacyjnym jest ważna?

Ustawa z 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych szczegółowo regulują klasy produktów medycznych:

„Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesów fizjologicznych należy do klasy IIa, z wyjątkiem przypadków, gdy jest przeznaczone do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w przypadku gdy zmiana tych parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta, w którym to przypadku oprogramowanie należy do klasy IIb.”

Używanie niezgodnego oprogramowania, w przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi, może prowadzić do powstania hipotez o odpowiedzialności karnej podmiotu leczniczego.

Dlatego decydując się na oprogramowanie Digistat, certyfikowane w klasie II b, mają Państwo pewność co do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz działania personelu medycznego i kadry zarządzającej w zgodzie z prawem.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapraszamy do kontaktu
i prezentacji systemu w Państwa szpitalu

  Katarzyna Saja

  Healthcare Sales Director
  M: +48 728 664 284
  E: katarzyna.saja@innergo.pl

  Formularz kontaktowy