Alior Bank Business Case - INNERGO

Alior Bank Business Case

Pobierz PDF

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym. W swoim portfolio posiada usługi, które łączą tradycyjną bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami, stawiając między innymi na rozwój nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej.

Czynniki takie, jak rozproszona struktura oraz duża liczba pracowników wymagają zunifikowanej platformy mobilnej do komunikacji, koordynacji zadań oraz zarządzania pracą. Alior Bank postawił na możliwości systemu iOS, który odpowiadał tym potrzebom. W sektorze finansów, gdzie szczególną uwagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa, konieczne jest wdrażanie rozwiązań o najwyższych standardach w tej sferze. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi klient miał się zmierzyć, zaproponowaliśmy wykorzystanie platformy iOS wraz z pełnym pakietem wsparcia podczas wymiany floty mobilnej dla blisko 6 000 pracowników.