INNERGO Systems Spółka z o.o.

ul. św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

T: +48 22 87 37 700
F: +48 22 87 37 701

NIP: 952 206 47 94

Apple Authorised Service Provider

ul. H. Kamieńskiego 47,
30-644 Kraków

T: +48 22 87 37 888
serwis.apple@innergo.pl

INNERGO Service Center

ul. św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

T: +48 22 87 37 777
M: +48 519 351 414
serwis@innergo.pl

Sale of Apple solutions
T: +48 22 87 37 811
contact@innergo.store

Data Protection Officer (DPO)

Joanna Mercik rodo@innergo.pl

Warszawa branch

ul. św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Kraków branch

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Krosno branch

ul. F. Czajkowskiego 55b
38-400 Krosno
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Gdynia branch

ul. Kielecka 5
81-303 Gdynia
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Wrocław branch

ul. Księcia Witolda 68/1
50-203 Wrocław
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział Rzeszów

ul. Paderewskiego 104
35-328 Rzeszów
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Branch

Warszawa

ul. św. J. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Branch

Kraków

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Branch

Krosno

ul. F. Czajkowskiego 55b
38-400 Krosno
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Branch

Gdynia

ul. Kielecka 5
81-303 Gdynia
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Branch

Wrocław

ul. Księcia Witolda 68/1
50-203 Wrocław
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl

Oddział

Rzeszów

ul. Paderewskiego 104
35-328 Rzeszów
T: +48 22 87 37 700
biuro@innergo.pl