Innowacyjne Rozwiązania Ratujące Życie na Kongresie Nauki 2023
Aktualności

Innowacyjne Rozwiązania Ratujące Życie na Kongresie Nauki 2023

Napisany przez 17 listopada 2023 12 lutego, 2024 No Comments

16 listopada odbył się na Uniwersytecie Kaliskim kongres „Nauka dla Regionu 2023”. W panelu „IT w służbie zdrowia” uczestniczył Marcin Jędrzejczak, Healthcare Enterprise Director w INNERGO. Dyskusja w czasie panelu koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem IT w najbardziej newralgicznych procesach ochrony zdrowia, w tym ratowania życia ludzkiego w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład profesora Piotra Wilczka z Uniwersytetu Kaliskiego, który zarysował najważniejsze problemy związane z wykorzystaniem IT w medycynie.

Marcin miał okazję przedstawić możliwości, które wiążą się z wykorzystaniem w opiece szpitalnej systemów typu CIS (Clinical Information System) jak Ascom Digistat, który spełnia najwyższe standardy określone w wymaganiach MDR, potwierdzone klasą IIb, którą posiada. Klasa IIb w przypadku oprogramowania oznacza, że jest ono traktowane na równi ze sprzętem medycznym do ratowania życia i daje gwarancję, że dane prezentowane przez oprogramowanie są identyczne z parametrami pokazywanymi na monitorach i urządzeniach medycznych przy łóżkach pacjentów. Jest to niezwykle ważne, aby lekarze i personel medyczny mieli pewność, że wszystkie odczyty, łącznie z tymi alarmującymi o zagrożeniach trafiają do nich w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą natychmiast podejmować stosowne i oparte na rzetelnych informacjach decyzje medyczne.

Zastosowanie tego typu rozwiązań jak Digistat wprowadza nową jakość do zagadnień związanych z obiegiem i rzetelnością dokumentacji medycznej, ograniczaniem i eliminacją błędów lekarskich i podwyższaniem standardów opieki nad pacjentami.