12 powodów aby wdrożyć HPE Nimble Storage
Aktualności

12 powodów aby wdrożyć HPE Nimble Storage

Napisany przez 22 marca 2023 25 maja, 2023 No Comments

HPE Nimble Storage niezmiennie uzyskuje najwyższe oceny zadowolenia klientów wynikające zarówno z doskonałych parametrów technicznych i eksploatacyjnych, jak i doświadczeń w użytkowaniu. Oto 12 powodów przemawiających za tym aby wdrożyć takie rozwiązanie i przekonać się samodzielnie o jego zaletach.

1. Sztuczna inteligencja: Mechanizmy sztucznej inteligencji (AI = Artificial Intelligence) są wbudowane w rozwiązania HPE Nimble Storage i stale się doskonalą dzięki bieżącej analizie danych z pracujących systemów. Pozwala to na bardzo skuteczne prognozowanie funkcjonowania macierzy i identyfikowanie sytuacji, które mogą poprzedzać wystąpienie uszkodzeń (analiza predykcyjna). Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego HPE InfoSight, 86% problemów jest przewidywanych i rozwiązywanych zanim użytkownik zorientuje się, że w ogóle mógł wystąpić problem – nie tylko na poziomie macierzy, ale w całej infrastrukturze.

2. Bezpośredni dostęp do serwisu Level 3: HPE Nimble Storage nie stosuje typowego modelu wielopoziomowego supportu, w którym po zaistnieniu problemu klient przechodzi przez kolejne poziomy wsparcia, co często wiąże się z koniecznością powtarzania informacji i wielokrotnego opisywania sytuacji. Predykcyjne mechanizmy w HPE Nimble Storage w dużej mierze zastępują wsparcie poziomu 1 i 2 (w sposób niezauważalny dla użytkownika) więc jeśli wystąpi większy problem – wymagający interwencji serwisu, to użytkownik może być od razu skierowany do dedykowanego inżyniera wsparcia „Level 3”. W doświadczeniu klientów i w liczbach przekłada się to na spadek o 73% liczby zgłoszeń i 85% mniej czasu poświęcanego przez służby IT użytkownika na monitorowanie, zgłaszanie i obsługę problemów. Natomiast czas rozwiązywania problemów na poziomie 3 jest krótszy o 69%.

3. Proste procedury instalacji i obsługi: Rozwiązanie HPE Nimble Storage może być skutecznie i szybko wdrożone przez inżynierów IT bez specjalistycznego przygotowania czy szkolenia. W wielu przypadkach klient może więc samodzielnie zainstalować system w ciągu dosłownie kilku minut. Bez konieczności skomplikowanych analiz i szukania kompromisów między efektywnością a wydajnością. To także dalsze, pozytywne doświadczenie eksplo- atacyjne. Mniej czasu poświęcanego na obsługę pamięci masowej to więcej czasu na inne, bardziej wymagające zadania, w które możemy zaangażować naszych specjalistów IT. Doświadczenie użytkowników pokazuje spadek kosztów IT związanych z obsługą rozwią- zań storage o 79%.

4. Ochrona inwestycji: HPE Nimble Storage, to inwestycja przyszłościowa, która „się nie starzeje” dzięki programowi „Timeless Storage”, który zapewnia odświeżanie technologiczne rozwiązania w miarę upływu czasu, tak aby pamięć masowa była zawsze najnowszej generacji i pozwalała na obsługę coraz nowszych potrzeb i aplikacji.

5. Skalowalność: Dzięki możliwości rozbudowy HPE Nimble Storage na zasadzie „scale-to- fit”, można zwiększać pojemność i wydajność działającego systemu w trakcie jego pracy i bez zakłóceń. Możliwość dodawania kolejnych macierzy (w konfiguracji do 4 macierzy z transparentnym przenoszeniem danych między nimi) to proste, liniowe skalowanie pojemności i wydajności.

6. Sześć dziewiątek: HPE Nimble Storage ma udokumentowaną dostępność wynoszącą minimum 99,9999% we wszystkich zainstalowanych systemach i taką też gwarantuje każdemu klientowi i dla każdej macierzy. Architektura odporna na uszkodzenia, mechanizmy detekcji i zapobiegania awariom oraz HPE InfoSight – aplikacja analizująca, przewidująca i zapobiegająca problemom to komplet rozwiązań zapewniających business continuity na poziomie nieosiągalnym dla innych rozwiązań pamięci masowej.

7. Chmura hybrydowa: HPE Nimble Storage Multicloud Flash Fabric pozwala na płynną migrację pamięci masowej pomiędzy rozwiązaniami lokalnymi (primary i secondary) i chmurowymi. Przy czym Multicloud Flash Fabric staje się jednolitym, zintegrowanym, wydajnym i wygodnym systemem zarządzania pamięcią masową dającym pełną mobilność danych między zasobami lokalnymi i chmurą. To bardzo wygodne i łatwe w implementacji modele wykorzystania pamięci masowej, mechanizmów backupowych i przywracania danych, przydziału pamięci aplikacjom i systemom oraz pełnej mobilności danych w modelach CI/CD DevOps i w środowiskach wielochmurowych.

8. Integralność i trwałość danych: Rozwiązanie Triple+ Parity RAID daje odporność na uszkodzenia o rzędy wielkości większą niż standardowo stosowane w branży rozwiązania RAID lub RAID 6. HPE Nimble Storage działa bez zakłóceń nawet w przypadku trzech jednoczesnych awarii dysków, a na poziomie pojedynczych dysków ma wbudowaną ochronę w postaci wewnętrznej kontroli parzystości. Taka architektura HPE Nimble Storage powoduje, że klienci nie muszą dokonywać wyborów i szukać kompromisów między odpornością danych a wydajnością – oba te parametry są równocześnie na wysokim poziomie.

9. Przechowywanie danych jako usługa: HPE Nimble Storage w połączeniu z HPEGreenLake to bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych połączone z modelem użytkowania i rozliczania typu Storage as a Service. To duża elastyczność biznesowa – bez nadmiernych inwestycji początkowych, a z możliwością szybkiego rozwoju i skalowania. I z typowym dla HPE GreenLake efektem odciążenia własnych specjalistów IT od codziennych czynności obsługowych, z możliwością ich przesunięcia do bardziej wymagających i biznesowo bardziej efektywnych prac rozwojowych, projektowych i wdrożeniowych.

10. Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI): HPE Nimble Storage dHCI to inteligentna platforma pozwalająca na wykorzystanie HPE Nimble Storage jako integralnego elementu architektury hiperkonwergentnej. HPE InfoSight wraz HPE Nimble Storage dHCI to pewność wydajności i bezpieczeństwa przy jednoczesnej prostocie zarządzania i płynnym rozwoju środowisk wirtualnych na potrzeby nowych aplikacji i zastosowań na bieżąco generowanych przez biznes.

11. Niskie koszty ochrony danych: HPE Nimble Storage pozwala uzyskiwać wysokie SLA w zakresie przywracania danych dzięki szybkiemu, prostemu i zintegrowanemu tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu aplikacji – zarówno w zasobach lokalnych jak i w chmurze. Zapewniają to naturalne mechanizmy replikacji danych pomiędzy systemami HPE Nimble Storage All Flash Arrays, HPE Nimble Storage Adaptive Flash Arrays i HPE Cloud Volumes. W konsekwencji daje to obniżenie kosztów Data Recovery. I możliwość łatwego przenie- sienia kopii zapasowych do chmury dzięki HPE Cloud Volumes Backup, nowej usłudze kopii zapasowych w chmurze działającej na typowej dla rozwiązań chmurowych zasadzie płat- ności „za zużycie” (pay per use). Kopie zapasowe są tworzone bezpośrednio z systemu HPE Nimble Storage, a przechowywane w chmurze.

12. Zadowolenie klientów: Klienci doceniają nowe doświadczenie użytkowania pamięci masowych, jakie staje się ich udziałem dzięki HPE Nimble Storage: prostota instalacji i obsługi oraz najwyższy poziom wsparcia uzyskują w rankingach Gartner Peer Insights oceny 4,8 na 5 gwiazdek. W wywiadach i ankietach klienci zwracają uwagę na bezpieczeństwo i wydajność jakie daje HPE Nimble Storage, które upraszcza ich pracę i redukuje konieczność angażowania się w czynności obsługowe, dzięki czemu mogą zająć się bardziej wymagającymi zadaniami i skupiać się nie na bieżącej obsłudze zasobów IT, ale na ich strategicznej roli w procesach biznesowych i efektywnym wykorzystaniu rozwiązań IT przez biznes.