HPE GreenLake - płacisz za korzystanie a nie posiadanie
Aktualności

HPE GreenLake – płacisz za korzystanie a nie posiadanie

Napisany przez 14 lipca 2022 3 listopada, 2022 No Comments

Model rozliczeń i płatności w przypadku HPE GreenLake jest podobny do tego, który znamy z typowych rozwiązań chmurowych albo rozwiązań typu X as a Service – gdzie płacisz za korzystanie. Co istotne, koszty są na ustalonym poziomie i rosną tylko wtedy, gdy rośnie wykorzystanie zasobów. Większa produkcja, większa sprzedaż i większe zapotrzebowanie na IT – wtedy koszty się zwiększają, ale jest je z czego pokryć. Jeżeli planujesz okresowe zwiększenie zapotrzebowania (na przykład ze względu na sezonowy tryb pracy), to w tym okresie zwiększasz wykorzystanie zasobów dostarczanych przez INNERGO we współpracy z HPE. Będzie to związane ze zwiększeniem opłaty za korzystanie, ale dzieje się w to w przewidywalny sposób, bo przy zawarciu umowy masz określone ceny.

Jeżeli na jakimś etapie decydujesz o konieczności znacznego zwiększenia możliwości zasobów IT na stałe, to HPE wraz z INNERGO rozbudowuje potrzebną do tego infrastrukturę – właśnie w ustalonych cenach. Ale także, jeżeli z jakichś powodów musisz wstrzymać rozwój firmy (covid, wojna itp.), to nie rozwijasz platformy, masz więc kapitał dla zachowania bezpieczeństwa firmy. To bezpieczeństwo finansowe jest ważnym elementem koncepcji HPE GreenLake.

Zalety HPE GreenLake można docenić szczególnie jeżeli prowadzimy działalność, w której zapotrzebowanie na IT może być zmienne, na przykład e-commerce czy usługi finansowe. W którym występują sezony zwiększonych obrotów a także takie piki ruchu, które zupełnie odbiegają od codzienności.

Na przykład „Czarny Piątek” w sklepach internetowych jest z jednej strony okazją do szybkiego, punktowego wzrostu zamówień i znacznych, rozumianych całkiem wprost, korzyści biznesowych, a z drugiej – może być zmorą dla działu IT, bo nasz sklep, bazujący głównie na rozwiązaniach informatycznych musi udźwignąć znacznie większe obciążenie niż na co dzień. A jeśli się to nie uda to może nastąpić efekt katastroficzny: brak wydajności IT powoduje zawieszanie się czy całkowity „pad” naszego sklepu, klienci nie mogą składać zamówień albo złożone przez nich zamówienia nie są realizowane. A tragiczne konsekwencje wykraczają daleko poza ten jeden dzień niedziałania systemu – tracimy reputację, zaufanie klientów, pozycję na rynku.

Wszystko to można sprowadzić do jednego globalnego wymagania na IT w firmie: ciągłość działania. Ciągłość działania niezależnie od warunków zewnętrznych, zmieniającego się (czasami dość gwałtownie) otoczenia biznesowego. Zapewnienie tej ciągłości działania to jeden z ważnych argumentów, kiedy rozważamy zastosowanie rozwiązania takiego jak HPE Green Lake.

Masz HPE GreenLake

Jak zatem wygląda taka rzeczywistość cyfrowej firmy korzystającej z rozwiązań HPE GreenLake? Jak wygląda ich budowa i instalacja? HPE ma wszystko, co może być potrzebne. Co istotne również w modelu HPE GreenLake dostępne są rozwiązania Aruba – do budowy sieci Wi-Fi czy rozwiązań SD-WAN.

Na podstawie opracowanego planu wdrożenia HPE we współpracy z INNERGO analizuje potrzeby oraz projektuje właściwą konfigurację. Po zatwierdzeniu projektu system jest wdrażany a następnie utrzymywany przez INNERGO we współpracy HPE – dotyczy to zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy.

W warstwie aplikacji, zastosowań i wykorzystania biznesowego natomiast – masz pełną swobodę i pole do popisu. Korzystasz z przygotowanych przez HPE „dashboard’ów”, które pozwalają zarówno konfigurować zasoby do określonych usług jak i monitorować ich efektywność i poprawność działania.

Tak jak w innych obszarach okołobiznesowych, gdzie korzystasz z zewnętrznych zasobów (wynajem samochodów, obiektów, sprzętu itd.,) tak i w przypadku HPE GreenLake korzystasz z rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznego partnera, aby skupić się na rozwoju swojego podstawowego biznesu. I ten partner (HPE i INNERGO) przejmuje na siebie ryzyko biznesowe związane z tym obszarem działalności – nie martwisz się więc o sprzęt, aktualizacje, zabezpieczenia, zasoby ludzkie. Masz to w usłudze.

Przygotowana konfiguracja ma stosowne nadmiary i marginesy wydajności, aby w razie nagłego zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową czy zasoby pamięci, można zapotrzebowanie obsłużyć. A w sytuacji naprawdę wielkich pików ruchu – korzystasz z mechanizmów przeniesienia części obciążenia do chmury publicznej – dającej prawie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o skalowalność i rozwój. Dobrze przygotowana strategia i konfiguracja pozwalają zawsze pozostawiać w chmurze prywatnej te dane, informacje, procesy, które nie powinny jej opuszczać, a przenieść do chmury publicznej te, które mogą się tam znaleźć. Jeżeli zaś przychodzi czas na regularny rozwój i zwiększanie możliwości twojego IT, to zainstalowane rozwiązanie HPE może być rozbudowane i rozwijane – na podstawie pierwotnej umowy określającej warunki i koszty takich kroków. Nie zaskakuje cię więc konieczność wydania dwa razy większych nakładów niż spodziewane, bo ceny na rynku wzrosły – twoje ceny są zapisane w umowie, a twoja inwestycja jest chroniona.

Masz INNERGO

Rola INNERGO polega na tym, żeby dobrze zrozumieć i opisać potrzeby klienta. Opisać językiem, który będzie można przełożyć na architekturę systemu, który będzie realizował oczekiwania klienta, a co równie ważne – a czasami ważniejsze – będzie gotowy na realizowanie wymagań, które pojawią się w przyszłości. Dotyczy to szczególnie firm działających na dynamicznie zmiennych rynkach i w nowych branżach, które charakteryzują się ciągłym poszukiwaniem nowych możliwości, nowych usług, produktów, nowych sposobów obsługi klienta, czy ogólniej – współpracy z klientem. A wszystko to może generować w krótkim czasie nowe potrzeby w zakresie IT. Więc rolą INNERGO jest nie tylko budowanie rozwiązań do obsługi tych bieżących potrzeb, ale także pokazywanie klientowi jakie nowe możliwości daje lub będzie dawać IT, aby klient mógł je wykorzystać w rozwoju swojego biznesu.

A HPE ma w swoim portfolio całą gamę urządzeń: serwery, pamięci czy urządzenia sieciowe i oprogramowania pozwalające na tworzenie dopasowanych do klienta rozwiązań: od A do Z, od brzegu sieci do chmury. HPE pozwala na stworzenie prywatnej chmury i korzystanie ze wszystkich zalet tego modelu działania IT, przy jednoczesnym pozostawieniu w firmie kontroli nad zasobami tworzącymi chmurę. Bo tworzą je urządzenia i oprogramowanie zainstalowane w twojej firmie.

Masz sukces

Dobre przygotowanie organizacji od strony obsługi cyfrowej jeszcze nie gwarantuje sukcesu, ale jest niezbędne, żeby go mieć. Pomyśl więc o tej drodze. Zamawiasz w HPE GreenLake wszystko to, czego potrzebuje twoja organizacja do sprawnego działania. Hardware i software przyjeżdżają do twojej serwerowni albo data center. HPE wszystko uruchamia i obsługuje na bieżąco, dbając o bezpieczeństwo, aktualność i rozwój. INNERGO dba o właściwy plan całego przedsięwzięcia, sposób wdrożenia i integrację z tym co już masz i z systemami zewnętrznymi. Pomaga stworzyć albo wykorzystać gotowe interfejsy dla użytkowników. A ty możesz zająć się tym, co najważniejsze – rozwojem twojego biznesu. Wyprzedzasz konkurencję, bo masz elastyczne, rozwojowe rozwiązanie. Wyprzedzasz oczekiwania klientów, bo dostarczasz im takie sposoby współpracy, które doceniają i z których chętnie korzystają. Produkujesz, sprzedajesz, obsługujesz (wybierz najlepsze określenie w zależności od tego czym zajmuje się twoja firma). Osiągasz wyniki. Realizujesz plany. Rozwijasz się. Masz sukces.

Mateusz Turek
Solution Architect w INNERGO

Drogi czytelniku, jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że temat SD-WAN zainteresował Cię.

Zapraszam do kontaktu na e-mail: odkrywaj@innergo.pl

Omówimy potrzeby, przedstawiamy możliwe rozwiązania.

Zapraszamy również do wysłuchania rozmowy na temat HPE GreenLake w Rozmowy w INNERGO