Zwrot Buy&Try

Aby odstąpić od korzystania z oferty promocyjnej Buy&Try i zwrócić zakupiony sprzęt, wypełnij poniższy formularz zwrotu.
Do przesyłki z towarem załącz wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem sprzedaży promocyjnej Buy&Try oraz Polityką Prywatności INNERGO.

Pobierz: Formularz Zwrotu Towaru

Zgłoszenie zwrotu

    Zleceniodawca


     

    Zwrot
     

    Zgody