DWDM w sieciach korporacyjnych - INNERGO

DWDM w sieciach korporacyjnych

Pobierz PDF

To, że potrzebujemy przesyłać coraz więcej danych i potrzeby te rosną bardzo szybko (wykładniczo) jest oczywiste. Pomińmy więc roztrząsanie przyczyn dlaczego tych danych przybywa i jak bardzo będzie ich przybywać w przyszłości, które usługi i potrzeby generują ich najwięcej, dlaczego jesteśmy od nich uzależnieni itp. a zajmijmy się sposobami zwiększania przepustowości sieci, których używamy. To jest idea leżąca u podstaw DWDM – wielokrotnie zwiększamy możliwości transmisyjne sieci bez jej fizycznej rozbudowy.