INNERGO zrealizuje dostawę infrastruktury sieci 5G
Aktualności

INNERGO zrealizuje dostawę infrastruktury sieci 5G

Napisany przez 17 sierpnia 2023 No Comments

INNERGO zostało wybrane na dostawcę systemu 5G dla projektu „5G-PL Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”, który jest prowadzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a wśród instytucji biorących udział są między innymi:

  • Politechnika Warszawska – Lider projektu
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Gdańska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Przetarg na dostawę infrastruktury 5G przeprowadzony był przez AGH. Decyzją komisji przetargowej INNERGO zostało wybrane jako dostawca i integrator systemu 5G – którego producentem jest Nokia. To kolejny projekt, który INNERGO realizuje wraz Nokią, zwiększając swój zakres kompetencji.

Cele projektu 5G-PL

Celem projektu „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” (PL-5G) jest zbudowanie unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących technologii i usług 5G. Znaczenie tego przedsięwzięcia dla kraju jest szczególnie ważne, co wynika z faktu, iż w najbliższej przyszłości należy oczekiwać powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, powodując istotny rozwój usług dostępnych przez Internet.

Infrastruktura badawcza będzie się składać z trzech laboratoriów:

  • Laboratorium sieci 5G – zbudowanego na bazie rozwiązań producentów technologii 5G i obejmującego w pełni funkcjonalną sieć rdzeniową 5G wdrożoną w formie ogólnokrajowego systemu rozproszonego połączonego siecią szkieletową oraz zróżnicowane rozwiązania sieci dostępowej (bezprzewodowe i przewodowe sieci dostępowe, brzegowa chmura obliczeniowa).
  • Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G – zawierającego symulatory technologii 5G oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie zróżnicowanych badań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci 5G oraz związanych z nią aplikacji i usług.
  • Laboratorium otoczenia 5G – zawierającego urządzenia i oprogramowanie służące opracowaniu nowych rozwiązań sieciowych, platform i aplikacji bazujących na technologii 5G, takich jak np. rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), systemów przemysłowych (Industry 4.0) czy pojazdów autonomicznych i sterowanych.

Więcej o projekcie można przeczytać na https://www.pcss.pl/projekty/5g-pl/.