WFM ProScheduler - Innergo

WFM ProScheduler

Pobierz PDF

WFM (workforce management) to kategoria systemów informatycznych wspierających zadania związane z planowaniem i harmonogramowaniem pracy dużych zespołów pracowników, a także ułatwiających zarządzanie operacyjne pracownikami i rozliczanie czasu oraz wyników pracy.

Koncepcja zarządzania personelem, czyli właśnie workforce management, sprowadza się do zaplanowania pracy właściwego pracownika, z właściwymi umiejętnościami, do wykonania właściwej pracy, we właściwym momencie i we właściwym miejscu. Wykonanie tego zadania przy pomocy kartki papieru lub arkusza kalkulacyjnego jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia, jak ProScheduler, daje zupełnie nowe możliwości automatyzacji i optymalizacji wyników tego zadania. ProScheduler wykorzystuje informacje o umiejętnościach i predyspozycjach pracowników i może wykorzystać ich potencjał optymalnie dopasowując harmonogramy pracy do prognozowanego zapotrzebowania. Prognozowane zapotrzebowanie obejmuje prognozę liczby i czasów trwania połączeń, liczbę wiadomości email, wniosków kredytowych, sesji chat i innych zadań wymagających wykonania pracy. ProScheduler pomaga organizować zastępstwa w przypadku choroby lub innej nieplanowanej absencji pracownika. System sam wyszuka pracowników, którzy ze względu na swoją dostępność i umiejętności mogą zastąpić nieobecną osobę.