Platforma motywacyjna One2tribe - Innergo

Platforma motywacyjna One2tribe

Pobierz PDF

Przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają potrzebę motywowania swoich pracowników. Jest to odpowiedź na niskie zaangażowanie zespołu i wzrost rotacji kadry, wywołane przez niski poziom złożoności zadań, brak możliwości decydowania o sposobach wykonywanej pracy oraz jej rutynowy charakter. Wdrożenie działań zwiększających motywację pracowników podnosi poziom zadowolenia z pracy, przez co wpływa na zmniejszenie rotacji, a także sprzyja wzrostowi wyników sprzedażowych i poprawia jakość obsługi klientów firmy.

Kluczem jest wdrożenie programu motywacyjnego. Platforma motywacyjna Tribeware firmy one2tribe posiada mechanizmy nagród oraz realizacji celów biznesowych, które zamienione są̨ w ciekawe misje, quizy oraz wyzwania. Rutynowe obowiązki stają się̨ angażującym doświadczeniem, przynoszącym wartość́ zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

System motywacyjny Tribeware jest dostępny zarówno jako aplikacja oraz strona www, co umożliwia wybór formy komunikacji. Prezentacja oczekiwań pracodawcy jest przekształcana w nieinwazyjne konkursy, quizy, misje, zagadki, rankingi, testy, scenariusze, konkursy ilościowe, co pozwala wzbudzić w pracownikach ciekawość i chęć do działania. Za zrealizowane zadania pracownicy otrzymują nagrody.