Budowanie
doświadczenia
klienta

Gartner definiuje Customer Experience jako postrzeganie klienta i związane z nim uczucia wywołane jednorazowym i skumulowanym efektem interakcji z pracownikami, systemami, kanałami lub produktami dostawcy.

To obecnie najistotniejsze źródło informacji zarządczej dla każdej firmy oferującej produkty i usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. W czasach, gdy niezmiernie trudno wyróżnić się innowacyjną, czy unikalną ofertą, jakość obsługi staje się głównym argumentem decydującym o przewadze konkurencyjnej.

Pomagamy w budowaniu dobrych doświadczeń. Wiemy, jak tworzyć Customer Journey, jak obserwować klientów z perspektywy 360°, jak pytać ich o preferencje i chęć rekomendacji. Mamy doświadczenie w budowaniu mechanizmów Close The Loop, pomagających doskonalić najistotniejsze procesy w Omnichannel, codziennie i w perspektywie długoletnich strategii.

Pomożemy Ci stworzyć Contact Center z zespołem zaangażowanym w budowanie przyjaznego miejsca pracy, a tym samym tworzącego pozytywne Customer Experience. Wspólnie stworzymy efektywne i mierzalne procesy biznesowe oraz realizujące je systemy wsparcia, wykorzystując najnowocześniejsze, ale przede wszystkim najoptymalniejsze dla Ciebie technologie. Zaplanujemy i przeprowadzimy wdrożenie w wymagających środowiskach IT. Klient nie będzie już zagadką ani wyzwaniem.

Budowanie
doświadczenia
klienta

Gartner definiuje Customer Experience jako postrzeganie klienta i związane z nim uczucia wywołane jednorazowym i skumulowanym efektem interakcji z pracownikami, systemami, kanałami lub produktami dostawcy.

To obecnie najistotniejsze źródło informacji zarządczej dla każdej firmy oferującej produkty i usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. W czasach, gdy niezmiernie trudno wyróżnić się innowacyjną, czy unikalną ofertą, jakość obsługi staje się głównym argumentem decydującym o przewadze konkurencyjnej.

Pomagamy w budowaniu dobrych doświadczeń. Wiemy, jak tworzyć Customer Journey, jak obserwować klientów z perspektywy 360°, jak pytać ich o preferencje i chęć rekomendacji. Mamy doświadczenie w budowaniu mechanizmów Close The Loop, pomagających doskonalić najistotniejsze procesy w Omnichannel, codziennie i w perspektywie długoletnich strategii.

Pomożemy Ci stworzyć Contact Center z zespołem zaangażowanym w budowanie przyjaznego miejsca pracy, a tym samym tworzącego pozytywne Customer Experience. Wspólnie stworzymy efektywne i mierzalne procesy biznesowe oraz realizujące je systemy wsparcia, wykorzystując najnowocześniejsze, ale przede wszystkim najoptymalniejsze dla Ciebie technologie. Zaplanujemy i przeprowadzimy wdrożenie w wymagających środowiskach IT. Klient nie będzie już zagadką ani wyzwaniem.

Contact Center coraz częściej realizuje większość najistotniejszych procesów w firmie – to przecież pierwsza linia kontaktu z Klientem, wpływająca na ich doświadczenia, opinie i aktywne rekomendacje. Interakcje z klientami oraz wewnątrz organizacji poprzez wszelkie kanały komunikacji Omnichannel powinny charakteryzować się spójnością, a w efekcie wpływać na najwyższy poziom Customer Experience.

Zarządzanie
doświadczeniem
klienta w strategii
omnichannel

Oferowane przez nas rozwiązania pełnią przede wszystkim funkcję wspierającą i rozwijającą Twojego Contact Center na wielu płaszczyznach, m.in.: systemy self-service IVR, automatyczne kampanie wychodzące, automatyczna dystrybucja interakcji, systemy nagrywające, analityka głosu, moduły do oceny jakości pracy konsultantów i wiele innych, wpływających na jakość Customer Experience w Twojej organizacji.

Zarządzanie doświadczeniem klienta w strategii omnichannel

Contact Center coraz częściej realizuje większość najistotniejszych procesów w firmie – to przecież pierwsza linia kontaktu z Klientem, wpływająca na ich doświadczenia, opinie i aktywne rekomendacje. Interakcje z klientami oraz wewnątrz organizacji poprzez wszelkie kanały komunikacji Omnichannel powinny charakteryzować się spójnością, a w efekcie wpływać na najwyższy poziom Customer Experience.

Oferowane przez nas rozwiązania pełnią przede wszystkim funkcję wspierającą i rozwijającą Twojego Contact Center na wielu płaszczyznach, m.in.: systemy self-service IVR, automatyczne kampanie wychodzące, automatyczna dystrybucja interakcji, systemy nagrywające, analityka głosu, moduły do oceny jakości pracy konsultantów i wiele innych, wpływających na jakość Customer Experience w Twojej organizacji.

Więcej o zarządzaniu doświadczeniem klienta

Transformacja
technologiczna
contact center

Z uwagi na coraz większe oczekiwania klientów, ciągły rozwój technologii i kolejne innowacje w zakresie kanałów komunikacji, wiele przedsiębiorstw decyduję się na transformację technologiczną. To ogromne wyzwanie dla każdej organizacji, zarówno pod względem zarządzania zmianą, ale przede wszystkim doboru i wdrożenia odpowiednich dla specyfiki działalności rozwiązań.

Planujemy i prowadzimy projekty zmian systemowych w organizacjach. Zaczynając od audytu oraz wspólnej analizy procesów, pomożemy Ci zdefiniować potrzeby biznesowe w perspektywie strategicznej i operacyjnej. Na ich podstawie stworzymy listę wymagań funkcjonalnych, zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz plan ich wdrożenia, integrując je z istniejącą oraz docelową architekturą systemową i procesową. Realizację wdrożenia możemy przeprowadzić na każdym etapie transformacji, wspierając wyznaczone przez Ciebie obszary projektu.

Transformacja technologiczna contact center

Z uwagi na coraz większe oczekiwania klientów, ciągły rozwój technologii i kolejne innowacje w zakresie kanałów komunikacji, wiele przedsiębiorstw decyduję się na transformację technologiczną. To ogromne wyzwanie dla każdej organizacji, zarówno pod względem zarządzania zmianą, ale przede wszystkim doboru i wdrożenia odpowiednich dla specyfiki działalności rozwiązań.

Planujemy i prowadzimy projekty zmian systemowych w organizacjach. Zaczynając od audytu oraz wspólnej analizy procesów, pomożemy Ci zdefiniować potrzeby biznesowe w perspektywie strategicznej i operacyjnej. Na ich podstawie stworzymy listę wymagań funkcjonalnych, zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz plan ich wdrożenia, integrując je z istniejącą oraz docelową architekturą systemową i procesową. Realizację wdrożenia możemy przeprowadzić na każdym etapie transformacji, wspierając wyznaczone przez Ciebie obszary projektu.

Więcej o transformacji technologicznej Contact Center

Praca osób zarządzających dużymi zespołami pracowników jest pełna nagłych codziennych wyzwań. Rozwiązaniem dla nich są narzędzia wspierające harmonogramowanie pracy, motywowanie pracowników, czy ich adaptację do zmian zachodzących w organizacji. Doświadczenia pracowników wpływają na jakość realizowanych przez nich zadań, chęć pozostania z pracodawcą oraz sposób, w jaki dana marka jest postrzegana przez Klientów.

Zarządzanie zmianą
i motywacja
pracowników

Oferowane przez nas systemy Workforce Management (WFM) umożliwią Twojej organizacji zyskanie pełnej kontroli i świadomości zjawisk zachodzących w Contact Center. To narzędzie pozwala podejmować świadome decyzje z zakresu zarządzania grafikiem pracy w oparciu o dane i wiarygodne prognozy, a nie o przypuszczenia. Z kolei wykorzystanie platform motywacyjnych, które posiadają mechanizmy nagród oraz realizacji celów biznesowych w formie ciekawych misji, quizów oraz wyzwań, zamieni rutynowe obowiązki, czy proces adaptacji do zmian w angażujące doświadczenia.

Zarządzanie zmianą i motywacja pracowników

Praca osób zarządzających dużymi zespołami pracowników jest pełna nagłych codziennych wyzwań. Rozwiązaniem dla nich są narzędzia wspierające harmonogramowanie pracy, motywowanie pracowników, czy ich adaptację do zmian zachodzących w organizacji. Doświadczenia pracowników wpływają na jakość realizowanych przez nich zadań, chęć pozostania z pracodawcą oraz sposób, w jaki dana marka jest postrzegana przez Klientów.

Oferowane przez nas systemy Workforce Management (WFM) umożliwią Twojej organizacji zyskanie pełnej kontroli i świadomości zjawisk zachodzących w Contact Center. To narzędzie pozwala podejmować świadome decyzje z zakresu zarządzania grafikiem pracy w oparciu o dane i wiarygodne prognozy, a nie o przypuszczenia. Z kolei wykorzystanie platform motywacyjnych, które posiadają mechanizmy nagród oraz realizacji celów biznesowych w formie ciekawych misji, quizów oraz wyzwań, zamieni rutynowe obowiązki, czy proces adaptacji do zmian w angażujące doświadczenia.

Więcej o zarządzaniu zmianą i motywowaniu pracowników

Utrzymanie
i rozwój systemów
Contact Center

Przy obecnym poziomie automatyzacji procesów, komunikacji i form zarządzania firmą, utrzymanie niezawodnej infrastruktury IT staje się kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Korzystanie z zewnętrznego wsparcia w tym przypadku pozwala na optymalizację procesów związanych z administracją systemami IT. W efekcie możliwa jest elastyczność w planowaniu wydatków firmy, maksymalne wykorzystanie możliwości systemów, a także natychmiastowe reagowanie na ewentualne zmiany w wydajności infrastruktury IT.

W oparciu o nasze doświadczenie i współprace z dostawcami rozwiązań technologicznych zapewnimy utrzymanie systemów i stabilnego środowiska IT w Twojej firmie. Ponadto aktywnie prezentujemy możliwości usprawnień i rozwoju, zgodnie z celami obszaru IT, jak również biznesu. Wydajniejsze wykorzystanie zasobów IT pozwoli także na odciążenie specjalistów, którzy w tym czasie będą mogli skupić się na zadaniach kluczowych dla swojego stanowiska.

Utrzymanie i rozwój systemów Contact Center

Przy obecnym poziomie automatyzacji procesów, komunikacji i form zarządzania firmą, utrzymanie niezawodnej infrastruktury IT staje się kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Korzystanie z zewnętrznego wsparcia w tym przypadku pozwala na optymalizację procesów związanych z administracją systemami IT. W efekcie możliwa jest elastyczność w planowaniu wydatków firmy, maksymalne wykorzystanie możliwości systemów, a także natychmiastowe reagowanie na ewentualne zmiany w wydajności infrastruktury IT.

W oparciu o nasze doświadczenie i współprace z dostawcami rozwiązań technologicznych zapewnimy utrzymanie systemów i stabilnego środowiska IT w Twojej firmie. Ponadto aktywnie prezentujemy możliwości usprawnień i rozwoju, zgodnie z celami obszaru IT, jak również biznesu. Wydajniejsze wykorzystanie zasobów IT pozwoli także na odciążenie specjalistów, którzy w tym czasie będą mogli skupić się na zadaniach kluczowych dla swojego stanowiska.

Więcej o utrzymaniu i rozwoju systemów w Contact Center