Prognoza finansowa

Prognoza finansowa jest elementem, który pozwala na racjonalne zarządzanie biznesem.

Prognozy finansowe - przykłady najlepszego wykorzystania:

  1. Określenie opłacalności zaangażowanego kapitału. Metoda NVP wykorzystywana do oceny inwestycji jest tą, która odpowiada na pytanie, czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne.
  2. Zapotrzebowanie na finansowanie. Prognoza finansowa jest analizą, dzięki której już dzisiaj wiemy, że np. za 6 miesięcy stracimy płynności finansową, a aby do niej nie dopuścić będziemy musieli pozyskać łącznie min 200 000 PLN. Dzięki temu już dzisiaj możemy zastanowić się nad ofertą dla inwestorów lub zapoznać się dostępnymi ofertami finansowania banków. 
  3. Pozyskanie finansowania. Dzięki reagowaniu z wyprzedzeniem mamy kilka miesięcy, aby wybrać to źródło finansowania, które będzie najkorzystniejsze mając dodatkowo czas na wynegocjowanie najlepszych dla nas warunków.
  4. Łatwość pozyskania partnerów do współpracy. Posiadając konkretne dane liczbowe na temat opłacalności przedsięwzięcia, biznesu, prognozy wyników finansowych w przyszłości, zyskujemy większe zaufanie oraz wiarygodność w oczach potencjalnego partnera.
  5. Możliwość prowadzenia dyskusji podpartej konkretnymi danymi finansowymi. W dyskusjach opartych na prognozie finansowej kluczową rolę odgrywa rachunek ekonomiczny.
  6. Motywacja. Prognoza finansowa pozwala też na wdrożenie modelu zarządzania biznesem opartego na KPI. Dzięki temu pracownicy są świadomi w jakim stopniu ich działania przyczyniają się do uzyskania finalnie celów biznesowych określonych na podstawie prognozy.
  7. Sterowanie przyszłymi wynikami finansowymi firmy. Prognoza finansowa powinna odzwierciedlać obecnie podjęte decyzje o zaangażowaniu się w nowe przedsięwzięcie czy wejściu na nowy rynek. Na jej podstawie możemy zweryfikować opłacalność tych decyzji oraz to, czy nie wiążą się one na przykład z brakiem płynności finansowania lub z potencjalnymi zagrożeniami dla naszej firmy.

Zwiększona konkurencja oraz szybkie tempo rozwoju wymuszają na nas podejmowanie decyzji biznesowych na bazie prognozy finansowej wyników jakie uzyskamy w przyszłości. Narzędziem umożliwiającym sprawne przygotowanie prognozy finansowej jest model finansowy.

>> ZOBACZ WIĘCEJ

 

7 września 2018