Serwis Systemów

Naszym klientom oferujemy kompleksowy pakiet usług serwisowych, których realizację opieramy na najlepszych praktykach zgodnych z biblioteką ITIL. Każdy incydent rejestrowany jest w aplikacji typu Service Desk i na podstawie uzgodnionej klasyfikacji zdarzenia zostaje skierowany do odpowiedniej linii wsparcia. Klienci mogą kontaktować się z serwisem za pomocą dedykowanej aplikacji, poczty elektronicznej oraz telefonu w trybie 24/7.

ELEMENTY USŁUGI

 • Rejestracja zgłoszenia w dedykowanym systemie
 • Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zlecenia
 • Przekazanie zgłoszenia na wyższy poziom wsparcia w przypadku braku możliwości natychmiastowej pomocy
 • Bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusu zgłoszenia
 • Koordynacja działań zespołów i specjalistów zajmujących się zgłoszeniem
 • Budowanie bazy wiedzy w oparciu o obsłużone zgłoszenia

KORZYŚCI

 • Wewnętrzne Systemy Zarządzania Wiedzą pozwalają na dostęp do repozytorium znanych błędów, które można wykorzystać w diagnostyce i rozwiązywaniu problemów
 • Skraca czas rozwiązywania problemów pojawiających się w strukturach IT, oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym specjalistą, który pomoże rozwiązać problem

 

InnREPAIR

W ramach tej usługi zapewniamy wsparcie techniczne dla rozwiązań komunikacji głosowej, transmisji danych, systemów przetwarzania i składowania danych oraz Contact Center. Usługa InnREPAIR obejmuje interwencję realizowaną przez specjalistów firmy Innergo oraz gwarancję naprawy zgodnie z ustalonym SLA.

ELEMENTY USŁUGI

 • Diagnostyka zdarzeń
 • Naprawa i wymiana urządzeń
 • Wsparcie dla oprogramowania i konfiguracji
 • Zarządzanie eskalacją

KORZYŚCI

 • Zapewnienie ciągłości procesów biznesowych poprzez szybkie usuwanie usterek w systemach ICT, ograniczające ich wpływ na działanie firmy
 • Dostęp do danych historycznych pozwalających planować modernizację infrastruktury ICT

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

InnHOT STOCK

Usługa udostępnia stok magazynowy i zapewnia wymianę elementów sprzętowych takich jak obudowy, karty, zasilacze, procesory, terminale końcowe, przełączniki sieciowe, aparaty telefoniczne, modemy, itp. W ramach usługi InnHOT STOCK wadliwy sprzęt jest naprawiany lub wymieniany w czasie zgodnym z ustalonym SLA.

KORZYŚCI

 • Szybkie usuwanie usterek w systemach ICT, ograniczające ich wpływ na działanie firmy
 • Minimalizacja kosztów generowanych przez awarie sprzętowe
 • Eliminacja ryzyka braku dostępu do części zamiennych dla starszych rozwiązań

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

InnTECH CHECK

Usługa obejmuje cykliczne wizyty prewencyjne, podczas których dokonywany jest przegląd techniczny serwisowanych urządzeń/systemów.

ELEMENTY USŁUGI

 • Ogólny przegląd systemu
 • Testy komponentów sprzętowych
 • Analiza logów systemu

KORZYŚCI

 • Zapobieganie potencjalnym przestojom infrastruktury
 • Wczesne wykrywanie symptomów problemów i usuwanie potencjalnych źródeł awarii

Po wizycie inżyniera Innergo, klient otrzymuje raport dotyczący stanu systemu oraz rekomendowanych działań, wynikających ze zidentyfikowanych ryzyk i mających na celu ich wyeliminowanie.

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG