Mobile Device Management

AirWatch Zarządzanie Mobilnością

AirWatch jest liderem w magicznym kwadrancie Gartnera

AirWatch jest światowym liderem w zakresie dostawy zabezpieczeń mobilnych i zarządzania rozwiązaniami mobilnymi przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w zarządzaniu m.in. urządzeniami mobilnymi, pocztą mailową, aplikacjami, przeglądarką, daje możliwość wdrażania rozwiązań kontenerowych, jak również kompleksowych, opartych na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Zapewnia przy tym wszechstronne wsparcie dla infrastruktury mobilnej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mobilnych ekosystemów w przedsiębiorstwach, wdrażamy i integrujemy rozwiązania firmy AirWatch z urządzeniami i rozwiązaniami technologicznymi innych wiodących producentów.
Złożoność technologii mobilnych nie musi wykluczać łatwości w zarządzaniu nimi. Specjalne oprogramowanie pozwala w bezpieczny sposób zarządzać urządzeniami niezależnie od ich ilości, miejsca i czasu.
Możliwości tego nowoczesnego systemu, wspierającego mobilne zarządzanie przedsiębiorstwami, to m.in.:
•    Zarządzanie Mobilnością (Mobile Device Management) to rodzaj rozwiązania pozwalający na rejestrację, konfigurację i zabezpieczenie floty urządzeń mobilnych.
•    Zarządzanie Aplikacjami (Mobile Applications Management) daje możliwość rozpowszechniania, aktualizowania, monitorowania, a także tworzenia własnego katalogu aplikacji.
•    Zarządzanie Zawartością (Mobile Content Management) to m.in. uwierzytelnianie użytkowników, zabezpieczenie dokumentów oraz ograniczenie dostępu do informacji osobom nieupoważnionym, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
•    Zarządzanie Pocztą Elektroniczną (Mobile Email Management) opiera się na integracji istniejącej infrastruktury poczty elektronicznej z wdrażanymi rozwiązaniami, co pozwala na kontrolę dostępu do firmowej poczty oraz bezpieczne sprawdzanie załączników.

Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w aspekcie szybkiego rozwoju pracy mobilnej?

Mobilność ma ogromny wpływ na to, jak żyjemy i z jaką łatwością możemy pracować. Zapewne kolejna dekada komputeryzacji będzie zainspirowana mobilnością. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Xcube Labs, już teraz około 70% managerów działów IT w różnych przedsiębiorstwach uważa, że mobilność wpłynie na dotychczasowy i przyszły biznes bardziej, niż było to w przypadku dostępu do Internetu w latach 90’.
Transformacja biznesu możliwa jest dzięki udostępnieniu użytkownikom takich rozwiązań mobilnych, które zapewnią im dostęp do systemów biznesowych, informacji i procesów przedsiębiorstwa, w sposób jaki tego oczekują, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Dla pracowników wartościowe jest posiadanie stałego dostępu do systemu i danych z poziomu każdej aplikacji, korzystając z każdego urządzenia, gdziekolwiek się znajdują. Ważne, aby dostęp do systemu był możliwy już przy jednokrotnym logowaniu, zaś urządzenia mobilne i aplikacje, z których korzystają, posiadały wsparcie użytkownika w ich języku ojczystym 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
Z drugiej jednak strony, administracja IT musi chronić aktywów korporacyjnych i zapobiegać utracie danych przez każdego pracownika z osobna. Przy tym dopasowywać rozwiązania do budżetu i możliwości infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa. Kluczem jest zbalansowanie potrzeb pracowników, z możliwościami firmy, dlatego podczas wdrożeń stawiamy na pełne wsparcie naszych ekspertów w tej dziedzinie.

Dlaczego zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa jest potrzebne?

Środowisko, w którym pracujemy, jego infrastruktura stają się coraz bardziej złożone, gdzie poszczególne elementy polegają na sobie. Środowisko jednego pracownika zazwyczaj obejmuje: telefon służbowy, laptopa, firmową sieć, dane, chmurę itp.
Różne urządzenia i platformy (np. tablety, telefony, komputery, laptopy, drukarki, zegarki) działają na różnych systemach operacyjnych, obsługując odmienne zasoby korporacyjne. Wyzwaniem dla przedsiębiorstwa jest scalenie całej infrastruktury w sprawnie działającą całość, która będzie mogła służyć za wydajne i bezpieczne środowisko pracy.
Mobilność w przedsiębiorstwach jest podstawą modernizacji miejsc pracy. Biznes korzysta z postępu technologii i mobilnych stylów pracy, celem stworzenia nowego środowiska biznesowego, w którym pracownicy są skuteczniejsi w swoich działaniach. To pomaga utrzymywać przewagę konkurencyjną.

Jakie potrzeby spełnia rozwiązanie AirWatch?

Do rozpoczęcia budowy kompleksowego programu mobilności należy się odpowiednio przygotować. Zbyt szybki przebieg całego procesu, bez odpowiedniego planu i zasobów, może się nie powieść. Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają wdrażanie mobilności w swoich firmach jest współpraca z doświadczonym partnerem. To pozwoli zachować równowagę w wykorzystaniu swojej perspektywy i wiedzy profesjonalistów w zarządzaniu mobilnością.
Produktywne gospodarowanie przebiegiem pracy zależy przede wszystkim od skuteczności User Experience, które zapewnia użytkownikom końcowym łatwy dostęp do każdej aplikacji na wszystkich urządzeniach w jednym obszarze pracy. Klienci dostrzegają, jak oferowane przez nas rozwiązania stają się paliwem innowacyjności ich przedsiębiorstwa, poprzez strategiczne wykorzystywanie zasobów.
Spersonalizowane środowisko pracy użytkowników sprawia, że są zmotywowani i czują się upoważnieni do tego, aby przenieść firmę na nowy poziom prosperowania. Pracownicy otrzymują dostęp do informacji i systemów, lecz dzieje się to bez narażania bezpieczeństwa działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Pracownicy w swoich codziennych działaniach wykorzystują różne urządzenia mobilne, dlatego tak ważna jest możliwość szerszego zakresu wsparcia systemów operacyjnych, bez konieczności wymiany części istniejącej już infrastruktury. AirWatch jest jednym z największych dostawców mobilności na całym świecie, więc włączenie jego rozwiązań do architektury menedżmentu firmy, umożliwia dalsze korzystanie z istniejących już platform.
Korzystając z kompleksowego zarządzania mobilnością, nie trzeba martwić się zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, wdrożeniami, dostawą, konfiguracją, administracją i wsparciem. Rozwiązania, które wdrażamy pozwalają na zarządzanie z jednego miejsca dużą ilością urządzeń i systemów, dzięki temu zapewniają ochronę floty mobilnej, danych, dostępu do sieci i aplikacji.
Coraz popularniejszy trend BYOD (Bring Your Own Device) wymaga stosownych programów, które będą wspierać użytkowników w korzystaniu z własnych urządzeń w celach służbowych, a jednocześnie zapewniać pełną ochronę dostępu do sieci korporacyjnej i danych.
Przedsiębiorstwa przetwarzające dane, które podlegają szczególnej ochronie z powodów biznesowych, bądź prawnych traktują bezpieczeństwo swojej działalności jako priorytet. Wdrożenia technologii chroniących dane przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami, zwane inaczej Data Loss Prevention, to nieodłączny element oferowanych przez nas rozwiązań.

Czy AirWatch sprosta moim wyzwaniom?

Praca z doświadczonym partnerem to okazja do wspólnego zaprojektowania planu obejmującego wdrożenie oraz zarządzanie mobilnością firmy. Wypracowanie najlepszych rozwiązań powinno opierać się na trzech filarach:
Wybór aplikacji – Jakich aplikacji potrzebuje Twoja firma, żeby zwiększyć wydajność i efektywność pracy? Jak wprowadzać do programu mobilności stare aplikacje?
Udoskonalenie User Experience i zmniejszenie ryzyka – Jak stworzyć przemyślane kanały przepływów danych, które respektują politykę bezpieczeństwa? Jak wrażliwe są twoje dane, i czy uważasz, że są wystarczająco bezpieczne?
Elastyczność zakresu i poziomu usług – Jakimi urządzeniami mobilnymi posługują się Twoi pracownicy? Czy w Twojej firmie jest dużo osób podróżujących służbowo? Jak duże wsparcie helpdesku będzie potrzebne dla Twojej firmy? Jak utrzymać równowagę pomiędzy wewnętrznym zarządzaniem mobilnością przedsiębiorstwa, a outsourcingiem tej usługi?

Jeżeli zastanawiasz się nad jednym rozwiązaniem, które sprosta wszystkim Twoim wymaganiom i potrzebom to skontaktuj się z nami. Wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

>>POBIERZ MATERIAŁ